Index 2

În perioada anului universitar 2013/2014, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Bucureşti organizează Concursul “Didactica Nova” dedicat aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti, în anul 2014. Tema concursului se referă la un curriculum academic inovativ: conceperea, proiectarea, elaborarea şi promovarea resurselor universitare digitale. Cursurile universitare digitale vor avea o nouă concepţie prin metode didactice şi pedagogice adecvate generaţiei de tineri. Rezultatele concursului vor fi cunoscute la sesiunea plenară a Conferinţelor CNIV şi ICVL de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţie, din 24 octombrie 2014.

Initiaţiva organizării acestei acţiuni are în vedere motivarea, stimularea şi mobilizarea cadrelor didactice universitare în vederea utilizării în procesul de învăţământ a noilor tehnologii şi a calculatorului, a metodelor didactice şi pedagogice adecvate generaţiei de tineri. Obiectivele declarate necesită răspunderi individuale şi colective, acţiuni şi demersuri educaţionale pentru ca studenţii să fie participanţi activi la propriul lor proces de învăţare, pentru ca tehnologia să fie un mediator al unei educaţii de calitate, iar calculatorul să fie un mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării.

Proiectul se va derula pe perioada unui an universitar (2013-2014) şi se va realiza în parteneriat cu universităţile Consorţiului “Universitaria”: Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara. De asemenea, sunt invitate la acest parteneriat şi firme de IT ce sunt implicate în proiecte educaţionale naţionale sau internaţionale, organizaţii şi asociaţii educaţionale. Concursul se adresează comunităţii academice (universităţi de stat sau private) din întreaga ţară şi va avea trei secţiuni: