Generator automat de teste de evaluare online la informatică

  0
  14

  Prezentăm o aplicaţie de tip elearning pentru testarea online a cunoştinţelor la informatică. Aplicaţia poate fi utilă elevilor care doresc să-şi evalueze online performanţele, dar se adresează în primul rând profesorilor de informatică de pretutindeni, cărora le permite crearea de teste într-un mod facil şi într-un timp foarte scurt, prin intermediul Internetului (la adresa www.eminescu.rdsor.ro/ekelemen/test/index1.htm).

  Autori: Erzsébet Kelemen şi Ioan Dziţac

  1. Introducere

  Această lucrare este o adaptare a lucrării [6] prezentată la CNIV 2006. Programul descris aici generează aleator teste ce pot fi folosite la clasele IX-XI, profil matematică-informatică, pentru verificarea şi evaluarea sau autoevaluarea cunoştinţelor la informatică. Produsul informatic iniţial a fost elaborat de prof. E. Kelemen, sub conducerea ştiinţifică a conf.univ.dr. Ioan Dziţac, în cadrul lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I [5], având ca surse bibliografice de natură didactică/metodică lucrările [1] şi [2], iar ca suport tehnic/informatic lucrările [3] şi [4].

  Aplicaţia poate fi utilă elevilor care doresc să-ţi testeze online cunoştinţele la informatică, dar se adresează în primul rând profesorilor de informatică de pretutindeni, cărora le permite crearea de teste într-un mod facil şi într-un timp foarte scurt, prin intermediul Internetului, la adresa www.eminescu.rdsor.ro/ekelemen/test/index1.htm.

  Aplicaţia are două tipuri de utilizatori: "elev" şi "profesor". Accesul elevilor se face fără parolă, dar elevul nu are drepturi de a face modificări, ci doar de a-şi alege domeniul din care doreşte să fie testul şi să rezolve un număr nelimitat de teste generate aleator. Profesorul trebuie să deţină însă un nume de "user" şi o parolă pentru a putea vizualiza testele deja create sau pentru a putea utiliza programul pentru: a genera un test cu un număr de 10 întrebări în mod aleator din capitolele alese de el, a adăuga întrebări noi în baza de date, respectiv crearea unui test prin selectarea întrebărilor ce vor fi conţinute în test.

  2. Modul de utilizare a aplicaţiei

  La accesarea aplicaţiei de pe Internet, pagina de start permite următoarele acţiuni:

  1. accesul la pagina elevului ;
  2. accesul la pagina profesorului în urma unei autentificări printr-un nume de utilizator şi parolă;
  3. contact cu administratorul aplicaţiei.  

  Pagina elevului permite:

  • rezolvări de teste generate de calculator;
  • rezolvări de teste create de profesori, accesibilă doar după completarea unui formular cu datele personale ale elevului şi alegerea numărului testului (acest lucru este necesar pentru verificarea ulterioară a rezultatelor elevilor obţinute la teste).

  Dacă s-a ales generare test, elevul are posibilitatea să aleagă capitolul din care vrea să-şi verifice cunoştinţele, această alegere se realizează utilizând o listă care cuprinde capitolele la disciplina informatică. Din capitolul selectat se generează un set de 10 întrebări care vor fi vizualizate într-un form cu butoane radio. În generarea întrebărilor s-a luat în considerare numărul apariţiei întrebărilor în teste, iar astfel au prioritate mai mare întrebările cu frecvenţă de apariţie mai mică. După rezolvarea testului, elevul poate să-şi verifice corectitudinea răspunsurilor date prin selectarea butonului verifică: pe ecran apare testul corectat, apar întrebările cu răspunsurile date de elev, iar răspunsurile greşite sunt semnalate prin afişarea sub acestea a variantei corecte scrisă cu culoarea roşie.

  În cazul alegerii opţiunii rezolvă test, elevul are posibilitatea ca, în urma unei identificări şi selectării testului, să rezolve un test creat anterior de profesor.

  Modul de rezolvare a testului este similară cu generarea unui test, cu deosebirea că atât datele de identificare a elevului cât şi rezultatul sub formă de procente de răspunsuri corecte sunt salvate în vederea evaluării acestora de către profesor.

  Pagina profesorului permite:

  1. rezolvare de test generat de calculator
  2. introducere de noi întrebări în baza de date
  3. creare de test
  4. verificare date clase
  5. verificare rezultate elevi
  6. vizualizare teste deja create
  7. părăsirea sesiunii de lucru.

  Accesul la pagina profesorului se realizează din pagina de start, în urma unei autentificări printr-un nume de utilizator şi parolă care se poate obţine luând legătura cu administratorul aplicaţiei prin accesarea legăturii de contact.

  Vom descrie pe scurt butoanele aplicaţiei:

  • Generare test  este identic atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, şi permite rezolvarea testelor generate de calculator.
  • Întrebări noi  permite profesorului adăugarea de noi întrebări, împreună cu cele patru variante de răspuns în tabelă, după ce anterior a ales capitolul disciplinei informatică căruia o să-i aparţină. Adăugarea se realizează prin intermediul unui form.
  • Creare test permite profesorului să construiască un test prin selectarea întrebărilor existente în baza de date; aceste întrebări pot vizeze evaluarea unui singur capitol, mai multor capitole sau tuturor capitolelor, ultima opţiune fiind foarte utilă la clasele a XII-a pentru evaluarea cunoştinţelor necesare bacalaureatului la informatică. După selectarea capitolelor, întrebările sunt vizualizate într-un format de tip tabel. Fiecărei întrebări îi este ataşat un buton de validare, prin intermediul cărora se pot selecta întrebările noului test.

  Întrebările selectate vor fi stocate într-un tabel al cărui nume este format din cuvântul "test", urmat de un număr:

  • Date clase permite profesorului să verifice rezultatele testelor elevilor unei clase. 
  • Date elevi permite profesorului să verifice rezultatele elevilor obţinute la rezolvarea unor teste diferite; căutarea unui elev se realizează după nume, prenume şi clasă. Rezultatele vor fi afişate într-un tabel.
  • Vizualizare test permite selectarea unui test creat anterior şi vizualizarea conţinutului.
  • Logout permite părăsirea sesiunii de lucru.

  Bibliografie şi webgrafie

  [1] Rodica Pintea, Nicolae Liţoiu. Ghid de evaluare Informatică şi Tehnologia Informaţiei. Ed. Aramis, Bucureşti, 2001.

  [2] Ioan Dziţac, Ioan Mang, Georgeta Sadoveanu. Didactica informaticii. Ed. Universităţii din Oradea, 2003.

  [3] Bill McCarty. PHP 4. Editura Teora, Bucureşti, 2001.

  [4]  Traian Anghel. Dezvoltarea aplicaţiilor WEB folosind XHTML, PHP şi MySQL. Ed. Polirom, Iaşi, 2005.

  [5] Erzsébet Kelemen. Generator automat de teste, Lucrare metodico-ştiinţifică pentru acordarea gradului didactic I. Univ. din Oradea (cond. şt. conf. univ. dr. Ioan Dziţac), 2005.

  [6] Erzsébet Kelemen, Ioan Dziţac. O bază de date distribuită pentru generarea de teste de evaluare la informatică. În vol. Conferinţei Naţionale de Învăţământ Virtual, CNIV 2006, Bucureşti

  [7] www.eminescu.rdsor.ro/ekelemen/test/index1.htm

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.