EU-HOU: Hands-On Universe, Europe. Bringing frontline interactive astronomy in the classroom

În perioada 17-21.01.2011 am participat, cu o bursă Comenius, la stagiul de formare continuă „EU-HOU: Hands-On Universe, Europe. Bringing frontline interactive astronomy in the classroom” în Franţa. Stagiul a fost organizat de Universitatea Pierre et Marie Curie din Paris.

Despre această activitate de formare am aflat din baza de date a Comisiei Europene. Pentru a participa eficient la stagiu de formare m-am documentat asupra specificităţii pedagogiei ştiinţelor şi a tehnologiei franceze/române, asupra modului de motivare al elevilor în Franţa şi în România, în studiul ştiinţelor prin intermediul astronmiei utilizând noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării-TIC.

Organizarea stagiului a fost impecabilă, iar cei care au susţinut activităţile de curs şi cele culturale au dat dovadă de profesionalism . Cursurile au fost foarte interesante, interactive, interdisciplinare , extrem de benefice pentru pregătirea mea profesională, iar exerciţiile practice au dezvoltat abilitaţi şi deprinderi noi.

La acest curs au intrat în contact culturi diferite, s-au legat prietenii şi s-au stabilit colaborări care au permis fiecăruia dintre noi să depăşească barierele lingvistice , să renunţe la prejudecăţi nefondate şi să-şi dezvolte personalitatea. Au participat 30 de cursanţi din Bulgaria, Italia, Germania, Polonia, Portugalia, Spania, Turcia şi România.

Cursul a fost format din trei tipuri de activităţi:

– Prezentări despre astronomie în general, spectroscopie, cosmologie şi gaurile negre, exoplanete şi web-site-ul EU-HOU;

– Exerciţii TIC :măsurarea distanţelor în univers, antimaterie şi traiectorii în galaxie, cratere şi ciocniri , detectarea exoplanetelor (metoda tranzitului şi viteza radială) folosind software-ul SalsaJ;

– Activităţi practice: asamblarea unui gagileoscop, construirea unui spectroscop, iniţiere în observările on-line, iniţiere în radio-observările on-line şi accesarea materialelor didactice de pe web-site-ul EU-HOU

SalsaJ este un software liber, prietenos, dezvoltat special pentru proiectul EU-HOU. SalsaJ este conceput pentru a fi uşor de instalat şi folosit. Acesta permite elevilor să afişeze, să analizeze şi să exploreze imagini astronomice reale. SalsaJ este flexibil permiţând elevilor şi profesorilor să studieze propriile observaţii în acelaşi mod în care o fac oamenii de ştiinţă ducând la acelaşi tip de descoperiri , descoperiri care produc entuziasm.

Au fost organizate trei evenimente sociale:

– vizită la Observatorul din Paris; Observatorul din Paris este un centru de cercetare în astronomie şi astrofizică. Afost fondat în 1667 şi are ca misiune cercetarea astronomică, formarea iniţiala şi formarea continuă a cadrelor, şi, nu în ultimul rând difuzarea de cunoştinţe;

-vizită la Observatorul din Sorbona; este un vechi observator astronomic situat pe acoperişul Sorbonei; activitatea acestuia este asigurată de voluntari – membri ai Societăţii Astronomice din Franţa; aici am făcut observaţii ale planetei Jupiter şi a 5 dintre sateliţii săi, a Lunii, a stelelor duble din constelaţia Castor şi Polux, etc;

-vizită la Liceul Louis le Grand; Liceul Louis-le-Grand este o instituţie de invăţământ public. Este format din 2 părti : un liceu (800 elevi) şi clase preparatoare (900 elevi) A fost fondat în 1563. Liceul Louis le Grand este un liceu de excelenţă. Molière, Voltaire, Hugo, scriitori celebri sunt foşti elevi ai liceului Louis-le-Grand. De asemenea Pompidou, Giscard d’Estaing, Chirac, cu toţii preşedinţi ai Republicii, au fost elevi la Louis-le-Grand. Liceul găzduieşte un muzeu ştiinţific care posedă o multitudine de aparate unele funcţionabile şi astăzi.

Ca activităţi rezultante din nevoile specifice şcolii mele , mai ales pentru stimularea motivaţiei studierii matematicii şi a ştiinţelor de către elevi, voi iniţia activităţi care au ca suport pedagogic materialele prezentate la curs :

– acţivităţi de învăţare folosind mijloacele TIC cu software-ul SalsaJ (determinări de distanţe);

– activităţi de învăţare folosind observările on-line şi materialele didactice primite ;

– activităţi extracurriculare de observări astronomice folosind Galileoscopul.

Materialele oferite sunt de un real folos. Astfel Galileoscopul primit de la organizatori este un instrument asemănător celui folosit de Galileo Galilei şi deci este un material didactic minunat pentru a trezi entuziasmul descoperirilor ştiinţifice la elevi. La fel şi celelalte materiale, tipuri de exerciţii propuse sunt utile în dinamizarea activităţilor de predare-învăţare. Adresa web a proiectului EU-HOU este http://www.euhou.net/. Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare care poate fi efectuată cu informaţiile conţinute de aceasta.