eLibrary & Tehnologie Virtuală

0
14

Localitatea Teiu din Județul Argeș desfășoară Proiectul cu finanțare nerambursabilă eLibrary & Tehnologie Virtuală, proiect ce face parte din Programul eCultura, al cărui finanțator este Proiectul „Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC) iniţiat de Guvernul României, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu sprijinul Băncii Mondiale. Partenerii proiectului sunt: Primăria comunității Teiu/ județul Argeș (solicitant), Primăria comunității Victoria, județul Iași și Școala cu clasele I-VIII Teiu din comunitatea Teiu, județul Argeș.
Proiectul își propune dezvoltarea unui program sustenabil de către Biblioteca Publică Teiu și Biblioteca Publică Victoria, în parteneriat cu Biblioteca școlară teiană, menit să ducă la dezvoltarea durabilă a comunităților rurale din care provin cele 3 instituții, prin accesul la informație și la cunoaștere, prin dobândirea de competențe TIC necesare societății secolului XXI, prin promovarea valorilor culturale specifice și a valorilor autentice.

Obiectivul care stă la baza proiectului îl reprezintă creșterea gradului de informare a utilizatorilor din comunitățile Teiu si Victoria privind beneficiile, oportunitățile și rezultatele oferite de Bibliotecile comunale și școlare implicate, ca Centre de documentare cu acces nelimitat la informație și la mijloace moderne, subliniind rolul mijloacelor media digitale în promovarea și facilitarea dobândirii de competențe tehnologice, de flexibilitate și adaptabilitate a utilizatorilor la inovație într-o societate a cunoașterii.

Societatea în care trăim astăzi, aflată în permanentă ascensiune spre dezvoltare, s-a schimbat aproape radical, aducând cu sine atât evoluția tehnologiilor informării și comunicării, dar și, implicit, mediul în care îşi desfăşoară activitatea structurile Info-documentare.

Mediul electronic are consecinţe asupra noastră, a tuturor, determinându-ne să ţinem pasul cu mediul informaţional aflat într-o continuă şi rapidă schimbare, să reușim cu toții să facem faţă nevoilor privind educaţia noastră continuă și adaptabilitate, flexibilitate la Tehnologie, Informare și Comunicare (Cultură).

Acest proiect își propune utilizarea unui vast ansamblu de componente TIC, de cultură a informaţiei (abilitatea iminentă de supravieţuire în secolul XXI) precum:

  • browsere de navigare virtuală (Accesul nelimitat și gratuit  la informație prin  documentare și cercetare în mediul virtual) precum și tehnici de căutare a surselor informaționale tip catalog de bibliotecă;,
  • utilizarea eficientă a mijloacelor media digitale (cameră foto, cameră video, video-proiector, laptop, calculator, scanner, imprimantă,inițierea video-conferințelor on-line între cele două comunități partenere vor constitui componente TIC pe care le vom utiliza în vederea realizării de  afișe, pliante, imagini, postere, bannere, publicații on-line și tipărite, articole  Mass-Media, materiale promoționale de promovare a proiectului în presă și mediul on-line,  schimbul de informație și promovarea valorilor culturale specifice celor 2 comunități implicate)
  • serviciile de bibliotecă şi informare bazate pe utilizarea Internetului (publicaţii electronice, navigare în reţea, motoare de căutare, servicii de baze de date bazate pe Web, sesiuni de lectură/audiție/prezentare, sesiunile de Help Desk vor fi condiționate în îndeplinirea lor eficientă de utilizarea TIC.

Proiectul își propune dezvoltarea abilităților de utilizare a calculatorului pentru populația din mediul rural, astfel se contribuie la creşterea competitivităţii pe piaţa forței de muncă, crearea ulterioară de noi locuri de muncă și întărirea potențialului de îmbunătățire a calității vieții.

Proiectul contribuie la dezvoltarea societății informaționale, o societate în care informația și TIC se utilizează la scară largă și la costuri reduse, dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere și creativitate.

Dintre activitățile proiectului menționăm: Proceduri manageriale de pregătire, lansare și popularizare ale proiectului, Punte peste timp, T.V. & Tehnologie Virtuală, Comunitatea mea în viziunea ta, eLibrary Web 2.0, Comunicare, Ambiție, Reușită și Tehnologie în context European, Simpozion.

Manager Proiect,
profesor, Corina Ciobanu

Despre Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere

Economia Bazată pe Cunoaştere este un proiect strategic de pionierat pentru societatea cunoaşterii din România, conceput şi derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi finanţat de Banca Mondială şi de Guvernul României.

Prin acest program, MCSI a dotat 255 de comunităţi din România dezavantajate din punct de vedere al cunoaşterii şi accesului la informaţie cu infrastructură TIC şi acces la Internet de mare viteză. În fiecare comunitate inclusă în acest exerciţiu inovativ a fost dezvoltată o Reţea Electronică a Comunităţii Locale, ce comprimă 4 noduri de importanţă publică locală: Primăria, Şcoala, Biblioteca şi PAPI (Punct de Acces Public la Infomaţie).

Beneficiarii direcţi ai societăţii cunoaşterii reprezintă 1.8 mil locuitori, 20% din populaţia din mediul rural, 8% din populaţia României. Economia Bazată pe Cunoaştere şi-a propus să transforme această categorie vulnerabilă a populaţiei în adevărate surse de educaţie şi informaţie, prin transfer de cunoaştere şi diseminare de bune practici atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

Mai multe informaţii despre proiect puteţi obţine vizitând www.ecomunitate.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.