eLearning sau training tradițional?

0
6

În prezent, orice companie sau organizație are nevoie de un program de pregătire a angajaților, fie că este vorba de industria farmaceutică, de cea bancară, de vânzări sau de companii multinaționale. Drept urmare, firmele care vor să ofere instrucție în vederea dobândirii de calități necesare pentru îndeplinirea unei anumite funcții manifestă două tendințe principale: pe de o parte, se apelează la companii externe, a căror specializare este trainingul și team buildingul, iar pe de altă parte, există persoane din cadrul companiei înseși care au atribuția de a oferi respectiva pregătire. Indiferent de proveniența personalului însărcinat cu instrucția noilor angajați, procesul în sine necesită prezența unui trainer. Astfel de cursuri au, de obicei, o dimensiune pur expozitivă, constând în simpla verbalizare a informațiilor dintr-o prezentare în Power Point. Gradul de interactivitate al acestui proces este restrâns și depinde exclusiv de capacitățile trainerilor de stimulare a cursanților. În plus, companiile de training au tendința de a folosi același material pentru toate firmele care apelează la serviciile lor, indiferent de nevoile fiecărui client în parte. Potențialul unui curs de acest fel și rezultatele dobândite de pe urma acestuia sunt mărginite de numeroși factori.

Se remarcă, în primul rând, limita temporală: instrucția are loc strict într-o perioadă predeterminată, iar evaluările aferente trebuie să se încadreze și ele în acest interval. După încheierea trainingului, cursanții nu mai au acces nici la sursele de informare, nici la explicațiile trainerilor, nici la metodele de evaluare.

În al doilea rând, există și limita calitativă: dacă unul dintre cursanți are nevoie de un interval de timp mai lung sau mai scurt decât cel prestabilit pentru a asimila cunoștințele transmise, el va trebui să se adapteze mersului general al lucrurilor, procesul fiind astfel uniformizat. Deși este creat pentru angajați, procesul de instrucție este organizat în funcție de factori care nu au deloc de-a face cu aceștia.

În al treilea rând, se conturează și o limită stațială: este necesară prezența fizică a angajaților într-un anumit loc. Un alt aspect care constituie o piedică în calea desfășurării instruirii în condiții optime este cel financiar. Orice ședință clasică de training implică utilizarea unor fonduri cel puțin pentru a plăti trainerul și pentru a închiria un spațiu. În funcție de caz, se pot adăuga și costurile pentru deplasarea cursanților, pentru cazarea acestora și pentru masă, dacă spațiul disponibil pentru training se află la mare distanță de domiciliul lor.

Fiecare dintre aspectele negative anterior menționate poate fi anulat dacă în locul abordării clasice, trainingul se realizează folosind soluțiile eLearningului. Pe de o parte, necesitatea de a chema un trainer este anulată, așadar costul implicat de prezența acestuia nu mai trebuie să fie achitat. Singurul lucru de care este nevoie pentru a urma un astfel de curs este un calculator sau un dispozitiv mobil. De asemenea, soluțiile eLearning sunt numeroase și interactive, implicându-i pe cursanți într-o măsură mult mai mare decât ar putea-o face un trainer, indiferent de cât de dezvoltate sunt calitățile acestuia. Diversitatea soluțiilor eLearning constituie un mare avantaj și plasează această metodă de învățare în fruntea celorlalte alternative în cadrul unei ședințe de training. eLearningul poate însemna cursuri online, conferințe video, CD-uri, simulări pe computer, chat, jocuri educative, recompense pe măsura rezultatelor obținute sau diverse îmbinări între toate acestea. În primul rând, un astfel de curs va fi mult mai interesant decât expunerea verbală a unor informații, urmată de testarea prin mijloace tradiționale. În al doilea rând, de la un curs standard oferit tuturor companiilor, indiferent de profilul acestora, se trece la un ansamblu de module elaborate în funcție de intențiile fiecărei firme în parte, de natura informației transmise și de scopul urmărit prin respectivul training. Mijloacele întrebuințate sunt mult mai bogate, iar efectele își fac simțită prezența mult mai rapid.

Pe de altă parte, fiecare cursant în parte poate ține seama de ritmul propriu de asimilare a informațiilor noi. Prin eLearning, uniformizarea prezentă în trainingul tradițional este desființată, fiecare cursant având posibilitatea să parcurgă materia cât de repede poate. Astfel, atenția este îndreptată exclusiv asupra cursantului și nevoilor acestuia, nu doar asupra materiei în sine.

Limita spațială este dată la o parte complet atunci când trainingul este bazat pe eLearning. Pe lângă calculator, cursanții pot folosi tablete sau telefoane mobile, informația fiindu-le la îndemână oriunde s-ar afla. Învățarea la distanță reprezintă un mare avantaj pentru cei care, din diverse motive, nu au posibilitatea de a respecta un program tradițional, ce implică prezența lor fizică într-un anumit loc (sala de training) și într-un interval de timp stabilit de altcineva. De asemenea, maniera clasică de susținere a trainingului este restrictivă pentru cursanți și din alt punct de vedere. Unii oameni au mai mult spor de dimineață, în timp ce alții își ating pe deplin potențialul la ore târzii. În cadrul unui training clasic, asemenea factori nu sunt luați deloc în considerare, ci dimpotrivă: toți cursanții trebuie să respecte același program. Soluția reprezentată de eLearning aduce un plus de flexibilitate, întrucât cursanții pot învăța când vor și când știu că vor avea eficiență maximală.

Drept urmare, eLearningul aduce cu sine un set de avantaje extrem de importante, care îl transformă într-o alternativă preferabilă trainingului clasic: numeroase costuri pot fi economisite, nevoile companiei și ale cursanților sunt puse pe primul loc, iar metodele întrebuințate asigură o învățare eficientă și plăcută.

 

http://catalina.cochinescu.com/2009/04/avantajele-e-learning-ului.html

http://www.dailybusiness.ro/stiri-cariere/topul-metodelor-de-pastrare-a-angajatilor-beneficiile-financiare-si-training-urile-in-crestere-59289/

http://www.learningnetwork.ro/articol/training-reproductibil-vs-training-clasic/1821

http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2009/v4-management-and-marketing/224.pdf