Elearning in societatea cunoasterii

  0
  7

  Societatea zilelor noastre este caracterizată printr-o dezvoltare multilaterală, implicând reforme pe plan cultural, social, politic, tehnologic.
  Într-un astfel de mediu în continuă schimbare, resursa umană a unui stat este capitalul cel mai valoros. Plus-valoarea adusă de resursa umană este în strânsă dependenţă de nivelul de educaţie; astfel, o autentică societate a cunoaşterii este o societate a învăţării continue.Societatea cunoaşterii – aceasta este denumirea generică  dată societăţii de astăzi, făcând referire la faptul că accesul la informaţie, precum şi  prelucrarea informaţiilor obţinute, este  neîngrădit, accentuat fiind prin tehnologiile existente la ora actuală şi, în principal, prin extinderea Internet-ului (world wide web).
  Termenul de societate a cunoaşterii este preferabil celui de societate a informaţiei, având o arie de cuprindere mai mare a schimbărilor ce au loc, în concordanţă cu dinamismul şi complexitatea acestora.

  În aceste circumstanţe, îşi face apariţia cu paşi rapizi, sistemul e-learning,  sistem ce îşi propune a da procesului de învăţare noi concepte, urmărind ca învăţarea, ca activitate, să se desfăşoare în funcţie de necesităţile şi posibilităţile celui dornic de cunoaştere, fără restricţii sau impuneri de date, ore, coprezenţă.

  Mai întâi de toate, trebuie să înţelegem ce reprezintă noţiunea de e-learning. Care este înţelesul acestui cuvânt? Cu siguranţă că fiecare dintre noi l-a auzit cel puţin o dată, dar care îi este semnificaţia? O definiţie scurtă, dar concisă ar fi aceea că e-learning, cuvânt ce s-ar putea traduce ca învăţare prin mijloace electronice (electronic learning), înseamnă achiziţia unor cunoştinţe şi/sau formarea unor competenţe prin intermediul tehnologiei, respectiv prin folosirea calculatorului şi a Internetului. Atingerea obiectivelor de învăţare se face apelând la cursuri pe suport digital (cd, dvd) sau cursuri on-line (prin internet).

  Sistemul e-learning nu încearcă impunerea unei revoluţii în sistemul de educaţie, ci propune un pas mai departe pentru procesul educaţional prin creşterea capacităţii de adaptare la cerinţele şi posibilităţile celor care se formează, având în vedere ritmul rapid în care decurg vieţile noastre. Avem din ce în ce mai mare nevoie de un sistem de educaţie mai flexibil, în care cel implicat în activitatea de instruire să îşi aducă contribuţia, un sistem care să stimuleze mai mult dorinţa de învăţare şi de acumulare a cât mai multor cunoştinţe. Prin sistemul e-learning, îmbinând metoda de abordare directă şi educaţia la distanţă se reuşeşte îmbinarea şi a celorlalte modalităţi de exprimare, precum vizual şi/sau auditiv. Astfel, se delimitează specificul sistemului de e-learning, sistem care impune o altă dinamică a proceselor de predare şi învăţare, fiind capabil să furnizeze conţinuturile învăţării şi să faciliteze accesul la învăţare folosindu-se de un mediu multimedia special creat. Sistemul e-learning, apelând la ajutorul mediului digital, dezvoltă potenţialul uman, fără a-l constrânge la coprezenţă sau sincronizare. Ca exemple ale acestor tehnologii digitale pot fi menţionate editoarele de text, capabile să corecteze eventualele greşeli ortografice sau gramaticale şi foile de calcul, foi ce permit oricui, indiferent de pregătirea profesională, să realizeze într-un mod rapid şi corect calcule de la cele elementare (adunări, scăderi, înmulţiri, împărţiri), la unele dintre cele mai complexe. De asemenea, putem introduce în această categorie şi bazele de date, baze care fac posibilă prelucrarea şi manipularea unor volume, chiar şi "gigantice", de informaţii, neţinând cont de capacitatea de memorare a persoanei care le întrebuinţează.

  Valoarea acestui sistem este aceea de a contribui la  trecerea de la o societate a informaţiei la o societate a cunoaşterii, o cunoaştere la care să aibă acces oricine, indiferent de zona unde se află şi de pregătirea pe care  o are.  Interculturalitatea, des întâlnită astăzi, se referă la diversitatea culturală şi la existenţa unui punct de convergenţă care să facă posibilă comunicarea între aceste comunităţi diverse. În acest sens, se observă convertirea conţinutului cultural al întregii lumi într-o formă digitală, făcând astfel posibilă accesarea acestor informaţii de oriunde, oricând. Cuvântul izolare nu îşi mai găseşte rostul într-o astfel de societate, al cărui scop, printre altele, este de a găsi strategii care să permită accesul nelimitat la cultură, contribuind la răspândirea ideii de societate a cunoaşterii.  Utilizarea sistemului e-learning este cu atât mai importantă, cu cât presupune existenţa feed-back-ului din partea interlocutorilor, aceştia neputând rămâne indiferenţi la instrumentele folosite de acest sistem, instrumente ce captează atenţia şi stimulează dorinţa de explorare, de implicare şi conştientizare a nevoilor personale de cunoaştere ale celui instruit. În acest sens sistemul e-learning îşi pune amprenta, reprezentând un pas înainte spre realizarea unei educaţii permanente, pentru întreaga viaţă .

  Un element extrem de important în domeniul e-learning îl reprezintă modalitatea de proiectare a unui program de acest tip care să fie centrat pe învăţare şi pe performanţe educaţionale. Este esenţial ca în proiectarea unui astfel de program, firmele dezvoltatoare de soft să ţină cont de anumite aspecte, prezentate în tabelul următor.

  Tabel 1
  Elemente avute în vedere în proiectarea unui program e-learning
  Elemente
  Observaţii/ Exemple
  • Grup ţintă
  elevi, studenti, cadre didactice, persoane ce caută un loc de muncă, angajaţi
  • Conţinutul învăţării
  informaţii, deprinderi, capacităţi, competenţe, atitudini; cunoştinţe în diverse domenii de cunoaştere
  • Strategii didactice
  învăţarea prin cooperare, strategii inductive, învăţarea prin descoperire, învăţarea bazată pe proiect etc.
  • Instrumente TIC utilizate
  e-mail, site web, videoconferinţe, chat, software educaţional
  • Resurse
  buget, timp, personal alocat
  • Obiectivele programului
  perfecţionare, specializare, comunicarea de noi cunoştinţe, aprofundarea unor cunoştinţe, crearea de abilităţi şi competenţe specifice unor diferite domenii, etc.
  Sursa: date preluate elearning.ro şi prelucrate
   

              O caracteristică semnificativă a sistemului e-learning este aceea că nu se adresează unei categorii limitate de utilizatori. Acest tip de sistem poate fi adaptat cerinţelor şi nevoilor unei categorii extrem de variate de utilizatori, un program de tip e-learning putând fi dezvoltat şi implementat în vederea educării elevilor, studenţilor în cadrul unei instituţii şcolare, educării adulţilor, în calitate de angajaţi şi/sau liber-profesionişti, prin programe de specializare sau perfecţionare.

  În ritmul de dezvoltare greu de prezis al anilor ce vor veni, putem afirma că procesul de învăţare prin intermediul sistemului e-learning va cunoaşte noi etape, contribuind la dezvoltarea societăţii moderne, respectiv a societăţii cunoaşterii.
   
   
  BIBLIOGRAFIE
   
  1. Ambrosi, A., Word Matters, Editura C&F Editions, Caen, 2005;
  2. Brut, Mihaela, Instrumente pentru E-learning.Ghidul informatic al profesorului modern. Editura Polirom, Iaşi, 2005;
  3. Făt, Silvia, Fundamentări teoretice în E-learning, Elearning.România, Bucureşti, 2007;
  4. Istrate, O., Educaţia la distanţă. Proiectarea materialelor, Editura Agata, Botoşani, 2000;
  5. Stroe, Antoaneta Daniela, Standarde şi sisteme de elearning, Editura Edusoft, Bacău, 2005;
  6. www.1educat.ro/elearning;
  7. www.elearning.ro.
   

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.