EENOVATE – un proiect pentru un spaţiu european al serviciilor de elearning la nivel universitar

  0
  4

  Se poate spune că explozia ICT în educaţie a devenit unul dintre principalele argumente ale dezvoltării unei societăţi a cunoaşterii, mediul academic având o importantă contribuţie. Răspunsul EADTU la Raportul Comisiei Europene demonstrează că, în acest moment, potenţialul învăţământului virtual nu este cu adevărat integrat în procesul de la Bologna. Proiectul EENOVATE, coordonat de Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul SNSPA şi care are parteneri instituţii din Bulgaria, Marea Britanie şi Spania, încearcă să arunce o privire de detaliu asupra provocărilor curente în promovarea programelor elearning la nivel universitar.

  La nivelul politicilor educaţionale, în ţările membre ale Uniunii Europene ICT este una dintre cele mai importante arii de inovare şi dezvoltare. Strategiile pe termen scurt şi mediu ale Comisiei Europene propun deja mecanisme prin care noile tehnologii de informare şi comunicare să contribuie la creşterea accesului şi a calităţii serviciilor de educaţie şi formare profesională. La nivel european se poate spune că explozia ICT în învăţare a devenit unul dintre principalele argumente ale dezvoltării unei societăţi a cunoaşterii, mediul academic având o importantă contribuţie.

  Dincolo de aceste evoluţii încurajatoare, experţii atrag atenţia asupra faptului că există încă o discrepanţă importantă între propunerile de politici şi diferitele experienţe de la nivel instituţional. Învăţământul superior din statele membere şi din ţările candidate la Uniunea Europeană nu face excepţie de la această stare de fapt.  Răspunsul EADTU la Raportul Comisiei Europene demonstrează că, în acest moment, potenţialul educaţiei la distanţă, al educaţiei virtuale şi al învăţământului virtual nu este cu adevărat integrat în procesul de la Bologna, în ciuda angajamentelor explicite ca obiectivele Bologna să fie atinse într-un mod eficient şi inovator.

  Proiectul EENOVATE, coordonat de Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul SNSPA şi care are parteneri universităţi din Bulgaria, Marea Britanie şi Spania, încearcă să arunce o privire de detaliu asupra acestor probleme. Finanţat în cadrul acţiunii MINERVA a programului SOCRATES, proiectul investighează nevoile emergente ale universităţilor din ţările candidate în furnizarea unor servicii de e-learning (România – SNSPA şi Bulgaria – Universitatea din Sofia), cât şi a experienţelor de succes transferabile ale unor universităţi recunoscute pentru calitatea serviciilor de e-learning furnizate (Institute of Education, University of London Marea Britanie şi Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya Spania). Proiectul a debutat în anul 2005 şi se termină în 2007, perioadă care a coincis practic cu finalizarea procesului de aderare a celor două state candidate.

  Universităţile, în general, şi mai ales studenţii vor fi principalii beneficiari ai rezultatelor acestui proiect. Analiza nevoilor curente cu care se confruntă aceştia în situaţiile de învăţare mediate de calculator a fost punctul de plecare al întregului demers, ghidând atât evaluarea situaţiei curente şi selecţia exemplelor de bune practici cât şi formularea recomandărilor de politici. Proiectul va identifica, aşadar, şi va disemina informaţii referitoare la noi instrumente şi tehnici în furnizarea serviciilor de e-learning la nivel european şi va facilita o mai bună înţelegere a gamei largi a barierelor şi a provocărilor existente cu care se confruntă  universităţile est-europene în urmărirea standardelor de calitate, eficienţă şi eficacitate în domeniu.

  Cercetarea, în curs de derulare, are loc în patru ţări şi se bazează pe două studii:

  1. O analiză aprofundată privind condiţiile de creştere a calităţii, eficienţei şi eficacităţii în furnizarea serviciilor de e-learning în universităţile est-europene şi proiectarea de noi strategii pentru a dezvolta instrumente şi metodologii inovative de predare, realizând astfel o ofertă personalizată, orientată spre client. Cercetările au fost desfăşurate în zece universităţi din România şi Bulgaria, incluzând interviuri (faţa-în-fata şi on-line) şi mai multe discuţii focus-grup cu actori cheie de la nivelul acestor instituţii (studenţi, cadre didactice, manageri, tutori, personal tehnico-administrativ).

  2.   O analiză aprofundată cu privire la tendinţele din domeniul e-learning la nivel european, centrată pe identificarea abordărilor inovative, bottom-up, în livrarea seviciilor de e-learning la nivel universitar şi a condiţilor de transfer a cunoştinţelor şi experienţelor de succes identificate.

  Ambele analize au cinci teme principale de investigaţie:

  a) Recunoaşterea de către universităţi a nevoilor studenţilor (orientarea spre client):  receptivitatea la aşteptările/ nevoile studenţilor, partenerilor şi adaptarea serviciilor de e-learning la nevoile utilizatorilor.

  b) Managementul conţinutului – adaptarea conţinutului cursului la specificul furnizării de servicii on-line, actualizarea şi controlul curent al conţinutului cursurilor on-line.

  c) Iniţiative de pregătire a principalilor actori – dezvoltarea unor programe prin care sunt formate competenţele specifice educaţiei care utilizează mediul digital.

  d) Intervenţii pentru creşterea eficienţei la nivel funcţional – atât în ceea ce priveşte aspectele manageriale ale programelor de e-learning cât şi aspecte tehnice.

  e) Înţelegerea nevoilor specifice studenţilor care provind din medii dezavantajate social, cât şi a nevoilor altor categorii de parteneri (de exemplu, companii) în proiectarea şi derularea programelor educaţionale cu componentă ICT.

  Rezultatele celor două analize vor permite elaborarea unui set de recomandări de politici atît la nivelul universităţilor cât şi la nivelul sistemului de educaţie, focalizate pe aceste aspecte, iar raportul final de cercetare va fi prezentat în cadrul unei conferinţe finale: Cooperarea instituţională în dezvoltarea serviciilor inovative de elearning la nivel academic.

  Parteneri de proiect:

  • SNSPA – Facultatea de Ştiinţe Politice – România (coord.)
  • Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – România
  • Institute of Education, Unversity of London  – Marea Britanie
  • Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya – Spania
  • Sofia University – Bulgaria
  • Promeso  – Italia

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.