Doua campanii eTwinning

În contextul Anului European al Creativităţii şi Inovării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Centrul Naţional eTwinning) lansează două campanii eTwinning pentru cadrele didactice din România, în perioada mai-iunie a.c.

Campania "eTwinning încurajează creativitatea"

Campania se desfăşoară în perioada 15 mai – 5 iunie 2009 şi se adresează tuturor cadrelor didactice participante la acţiunea eTwinning. Proiectele propuse de cadre didactice din România, în perioada campaniei, sunt considerate candidate la premii. 10 proiecte eTwinning initiate de cadre didactice din România, în perioada 15 mai – 5 iunie vor fi premiate. Cele 10 proiecte vor fi alese in functie de originalitatea si de ingeniozitatea activităţilor sau produselor pe care le propun. Premiile constau în cărţi şi materiale promoţionale eTwinning şi vor fi expediate prin poştă şcolilor câştigătoare.

Campania "eTwinning la grădiniţă"

Campania se desfăşoară în perioada 7 mai – 30 iunie 2009 şi se adresează cadrelor didactice din învăţământul preşcolar. Proiectele* înregistrate de grădiniţe în perioada campaniei vor fi premiate. Premiile constau în cărţi şi materiale promoţionale.

Sursa: www.etwinning.ro

Mihaela Preda

Mihaela Preda

Educaţia pentru cultură şi în spiritul culturii autentice circumscrie obiectivele programatice ale Fundației Naționale pentru Dezvoltare Comunitară, concretizate printr-o serie de activităţi ce antrenează cadre didactice, specialişti în ştiinţele educaţiei şi alte persoane sau instituţii conexe. Un loc special îl are inovarea educațională și promovarea celor mai bune strategii, metode și tehnologii pentru dezvoltarea educației, pentru deschiderea și pentru plasarea sa în contextul actual social, cultural și tehnologic. (www.fndc.ro)