Dezvoltarea competenţelor digitale și pregătirea premiselor pentru utilizarea manualelor digitalizate sunt priorităţi ale IŞMB în acest an şcolar

Dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor, pregătirea premiselor pentru utilizarea manualelor şcolare digitalizate, precum şi crearea de biblioteci virtuale sunt priorităţi ale Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2013-2014.

Potrivit Planului de management al IŞMB pentru anul şcolar care a început în 16 septembrie, alte priorităţi se referă la reducerea absenteismului şi abandonului şcolar, inserţia profesională a absolvenţilor, crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală în toate unităţile de învăţământ, dar şi asigurarea pentru toţi profesorii a unui număr minim de ore/ credite de formare/ perfecţionare, în funcţie de nevoile identificate.

Totodată, IŞMB va urmări dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, ONG-uri şi se va reconsidera managementul la nivelul şcolilor în perspectiva egalităţii de şanse.

Sursa: Edumanager

Editor [Elearning.ro]

Editor [Elearning.ro]

Elearning.Romania este un program naţional care îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning. Platforma elearning.ro cuprinde materiale, articole, studii, anunţuri şi informaţii actuale în domeniul utilizării noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie.