Dezvoltarea carierei didactice: o abordare inovativa de succes

Casa Corpului Didactic a judetului Ialomita deruleaza in parteneriat cu SIVECO Romania, incepand din luna februarie a anului 2011, proiectul multi-regional “Dezvoltarea carierei didactice – o abordare inovativa de succes”, proiect finantat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN in cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 – 2013, Axa prioritara 1: “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul Major de Interventie 1.3. “Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare”.

Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara: 1 “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de interventie: 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”
Titlul proiectului: “Dezvoltarea carierei didactice – o abordare inovativa de succes”
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/62758
Beneficiar: Casa Corpului Didactic Ialomita.

Casa Corpului Didactic a judetului Ialomita deruleaza in parteneriat cu SIVECO Romania, incepand din luna februarie a anului 2011, proiectul multi-regional “Dezvoltarea carierei didactice – o abordare inovativa de succes”, proiect finantat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN in cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 – 2013, Axa prioritara 1: “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul Major de Interventie 1.3. “Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare”.

Proiectul se desfasoara pe parcursul a 30 de luni (1 februarie 2011 – 31 iulie 2013) si are ca scop pregatirea sustinuta a profesorilor in vederea definitivarii si titularizarii in invatamant si a sustinerii gradelor didactice.
Valoarea eligibila a proiectului este de 9.686.869.50 RON.
Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea competentelor profesorilor printr-un program de formare continuã, in scopul pregatirii profesionale, psiho-pedagogice si didactice cu ajutorul instrumentelor digitale.
Obiectivul general al proiectului se aliniaza cerintelor Planului National de Dezvoltare 2007-2013, aprobat de Guvern, care promoveaza dezvoltarea socio-economica a Romaniei, in conformitate cu Politica de Coeziune a UE si ale POS DRU – prin corelarea educatiei si a invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati pentru participarea pe o piata a muncii moderna, flexibila si incluziva.
Obiective specifice ale proiectului:
– imbunatatirea calificarii profesorilor, formatorilor si a altor categorii de personal din educatie si formare profesionala;
– dezvoltarea de oportunitati de cariera.
Grupul tinta este format din 1200 de cadre didactice din cele 5 judete participante in cadrul proiectului, si anume: Ialomita, Arges, Dambovita, Constanta, Buzau.
In perioada februarie 2011 – decembrie 2011 vor fi organizate o serie de activitati specifice selectiei formatorilor, se vor dezvolta suportul de curs structurat pe doua module (unul psihopedagogic si unul didactic), materiale digitale de studiu si portalul de pregatire on-line al proiectului.
Beneficiile proiectului: dezvoltarea capacitatilor de interrelationare in cadrul comunitatii profesionale pentru a identifica si atrage noi surse de finantare, pentru a dezvolta si gestiona noi proiecte; dezvoltarea capacitatii de gestionare a timpului limitat aflat la dispozitia cadrelor didactice pentru formarea continua; incurajarea accesului si a participarii cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar la oportunitatile oferite de proiect prin promovarea si diseminarea rezultatelor si a exemplelor de bune practici.
Persoana de contact:
Prof. Borodea Gabriela Profira, Manager proiect
Tel. : 0726196027;

Tel/fax: 0243 / 234.205.

Anca Crahmaliuc

Anca Crahmaliuc

Despre SIVECO Romania SIVECO Romania este liderul caselor romanesti de software si unul din liderii regionali de succes in domeniul eLearning, eHealth, eAgriculture, eCustoms, eGovernment si eBusiness din Europa Centrala si de Est. Compania dezvolta si exporta solutii IT si proiecte de consultanta cu valoare adaugata ridicata catre tari din Comunitatea Europeana, Orientul Mijlociu, Africa de Nord si spatiul Comunitatii Statelor Independente. Compania a fost infiintata in 1992 si are, la nivel international, peste 1.000 de angajati. Adresandu-se organizatiilor private si publice, SIVECO Romania s-a specializat in executia de proiecte informatice complexe si de mare amploare. Solutiile SIVECO Romania contribuie la reducerea decalajelor digitale si imbunatatesc activitatea multor institutii publice precum Ministerul Agriculturii, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Sanatatii, Ministerul pentru Societatea Informationala, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul de Finante. De-a lungul celor 22 de ani de existenta, compania si-a construit o reputatie solida, fiind recompensata cu peste 180 de premii interne si internationale. Mai multe informatii despre companie si produsele sale puteti obtine vizitand www.siveco.ro, www.facebook.com/siveco si www.linkedin.com/company/siveco-romania.


Tags assigned to this article:
SIVECO Romania