Dacă nu eşti în mediul Internet, nu exişti!

Data:

Deja, astăzi, aceasta este o gândire a oamenilor maturi, dar şi a copiilor. Mediul Internet nu mai este numai o opţiune la care se apelează pentru dezvoltarea personalităţii, pentru comunicare şi învăţare, pentru informare şi îmbunătaţirea activităţii, etc. Deja, mediul Internet a devenit esenţial şi reprezentativ, contribuind la integrarea tuturor activităţilor dintr-o societate. Popularitatea firmelor care apar pe Internet a devenit mult mai mare decât a companiilor care îşi desfășoară activitatea în lumea reala. Apariția soluțiilor platformelor CMS (Content Management System) a însemnat participarea utilizatorilor la generarea și modificarea de conținut. De asemenea, apariția Social Networking a dat o altă dimensiune mediului Internet.
Omenirea aștepta aceste tehnologii și modalități de manifestare!

Paginile Web ale universităților

a) Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napocahttp://www.ubbcluj.ro/
Sunt oferite următoarele categorii generale de informații: • DESPRE – misiune, organizare, program și strategii, informații, documente publice, documente interne ; • STRUCTURA – unități didactice și de cercetare, direcții și centre, publicare și distribuire, biblioteci, patrimoniu cultural, sport și timp liber; • PROGRAME ACADEMICE – licență, master, doctorat, pregătirea cadrelor didactice, învățământ netradițioanal, structura anului universitar; • CERCETARE – cercetare științifică, proiecte, evenimente științifice, finanțare; • RELATII INTERNAȚIONALE – parteneri și programe, noutăți științifice, Lifelong Learning; • ADMITEREA – licență, master, doctorat; • EVENIMENTE & ANUNȚURI, STUDENȚI, PERSONAL UBB, ALUMNI, PORTAL IDFR.

b) Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iașihttp://www.uaic.ro
Sunt oferite următoarele categorii generale de informații: • HOME – • DESPRE UAIC – Prezentare generală (Cuvântul Rectorului, Prezentarea Universității, Misiune și Viziune, Sala Pașilor Pierduți – Prezentare, Alma Mater Iassiensis la TVR, Identitate vizuală, Parteneri, Galerie Foto, Tur Virtual); Informații utile (Documentele Universităţii, Hotărârile Senatului, Informaţii publice, Vizitează Universitatea, Organizare evenimente, Angajări, Achiziții publice, Revista presei educaționale, Sindicatul); Istorie, Harta campusului; • ADMITERE – licență, master, doctorat, programe de conversie; • STUDII – facultăți, programe de studii, perfecționare preuniversitară, alte programe academice, școli de vară; • CERCETARE – cercetarea la UAIC, viziune și strategie, proiecte și competiții de finanțare, publicații științifice; • INTERNAȚIONAL – programe comunitare, parteneriate; • STUDENȚI – ghid , buse, cazare, cantine, cariere, …, servicii medicale, regulamente, biblioteci; • ALUMNI – fundație, diplome, chestionar; • ORGANIZARE – conducere, organizarea academică, organizarea administrativă; • NOUTĂȚI & EVENIMENTE; • ALTELE – Contact, Tur Virtual, Site map, Galerie Foto.

c) Universitatea din Bucureştihttp://www.unibuc.ro (www.unibuc.ro/prof/vlada_m/plat-ub)
Sunt oferite următoarele categorii generale de informații: • UNIVERSITATE – Amfiteatru academic, Informaţii publice, Colaborări internaţionale, Proiecte fonduri structurale, Sucursale, Facilități; • STUDII – Doctorat, Studii Postdoctorale, Școli de vară, Structura anului universitar, Cercetare; • CERCETARE – Consiliul Știinţific al Universităţii, Direcții prioritare, Laboratoare/Centre, Acces on-line reviste ANELIS, Finnegans Wake Lexicographic, I.C.U.B., Organizare; • ORGANIZARE – Conducere, Facultăţi, Departamente, Administrație, Sindicate, Contact; • ADMITERE – Studii universitare de licență, Studii universitare de master, Studii universitare de doctorat, Învăţământ la distanţă, Taxe; • STUDENT UB – Programe studențești, Burse, Campus, Mobilități, Consiliere (CIOCP), Asociaţii studenţești; • RESURSE EDUCATIONALE – Resurse electronice, Biblioteci, Centre de formare, Edituri UB, Reviste UB, Librărie online – Editura UB, Institutul Confucius; • COMUNITATE – Studenți, Profesori, Alumni, Implicare socială; • MEDIA UB, TOP UB, START UB, ALUMNI.

d) Universitatea de Vest din Timişoarahttp://www.uvt.ro
Sunt oferite următoarele categorii generale de informații: • UVT – prezentare, mesajul rectorului, organizare, regulamente, documente publice, fundația UTV, editura UTV, facilități pentru angajați; • EDUCAȚIE – facultăți UTV, studii universitare doctorat, doctor honoris causa, departamente suport educație, studenți, posturi didactice; • CERCETARE – DAIP-departamentul de accesare și implementare proiecte, proiecte UTV; • ADMITERE – licență, master, doctorat, centre de înscriere și admitere; • INTERNAȚIONAL – afilieri, programe, studenți străini, parteneriate; • STUDENȚI, FACULTĂTI, RESURSE ONLINE, ALUMNI; • ANUNȚURI & EVENIMENTE, ȘTIRI UTV, GALERIE FOTO, KIT MEDIA.
O inițiativă recentă a UTV privind modulul de discipline complementare/transversale „Târgul Disciplinelor” cu înscrierea prin formular online: „UVT, fidelă principiilor şi misiunii asumate, prin care îşi doreşte ca absolvenţii săi să nu fie doar specialişti într-un domeniu de studiu, ci mai degrabă intelectuali cu un orizont academic larg, care să facă faţă provocărilor unei societăţi dinamice, oferă studenţilor săi posibilitatea asimilării de competenţe transversale prin alegerea, dintr-un pachet foarte larg, a disciplinelor complementare care creează aceste competenţe.” – http://www.dct.uvt.ro/ro/

Paginile Web ale facultăților

a) Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Universitatea Politehnica Timişoarawww.cics.upt.ro
Mai multe facultăți au paginile Web realizate de Royalty ce dezvoltă platforme online pentru universități și facultăți.: -“Site-ul este unul aparte, cu o administrare site defalcată pe pagini, departamente, chiar și cadre didactice. Astfel, informațiile generale sunt actualizate de către cei responsabili la nivel de facultate, la nivelul departamentului de cei din cadrul acelui departament. Fiecare cadru didactic poate accesa pagina personală și o poate edita după propriul plac, printr-un modul de administrare propriu. Din acest modul se pot adăuga chiar și cursuri, laboratoare, rezultate la examene. Pe prima pagină sunt prezentate toate categoriile de informații de interes general, noutățile facultății și o galerie foto. Pe măsură ce se alege un departament sau o disciplină informațiile devin concentrate pe acea zonă.” – http://www.royalty.ro/Web-design_servicii-web-universitati_1-89_ro.html.
-Departamentul de Matematică din cadrul Universității Politehnica din Timișoara, http://www.mat.upt.ro/ – “Paginile interne de prezentare sunt structurate pe categorii nelimitate și conțin galerii foto-video. Website-ul creat pentru acest departament permite prezentarea cadrelor didactice, a conferințelor, a informațiilor destinate studenților, a noutăților și a evenimentelor ce au loc în cadrul UPT”.
– Centrul de Informare și Consiliere a Studenților din cadrul UPT – www.cics.upt.ro.

b) Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşihttp://www.etti.tuiasi.ro
– Oferă o foarte bună structurare și organizare a informațiilor
– Oferă o platform pentru generarea orarului – http://www.etti.tuiasi.ro/orar/index.html; acestă soluție este folosită și la Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București – http://fmi.unibuc.ro/ro/orar/2014_2015/semestrul_I/index.html
– Remarcăm categoria “Pentru părinți” – “Această pagină prezintă informaţii utile părinţilor privind organizarea facultăţii, condiţiile de studiu şi posibilităţile de angajare după absolvire.” – din păcate, din anul 2009-când a fost creată, nu are conținut.

c) Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea “Politehnica” Bucurestihttp://www.electronica.pub.ro
– Hartă site: http://www.electronica.pub.ro/index.php/harta-site .

d) Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşihttp://www.infoiasi.ro
– Harta site – http://www.infoiasi.ro/bin/Main/SiteMap
• Prima pagină • Profil Prezentare Facilităţi Agenda Parteneri industriali Contact • Programe de studii Prezentare Studii de licenţă Masterat Şcoala Doctorală • Membri Personal academic Personal asociat Conducere Personal tehnic şi administrativ Alumni • Cercetare Cercetarea la FII Colaboratori Cercetători şi profesori vizitatori Evenimente Seminarii ştiinţifice Anale ştiinţifice Rapoarte tehnice • Studenţi Anul universitar 2010-2011 Anul universitar 2013-2014 Academic year 2011-2012 Orar Examene Absolvire Absolvire 2011 Asociaţii studenţeşti Regulamente Hotărâre Consiliu Feb11 Anunţuri FII Student Blog
Observație. Facultatea utilizează o aplicație pentru generarea orarului (+organizarea resurselor și activităților) ce este generat pentru următoarele categorii: Studenți, Profesori, Săli și alte resurse, Discipline de studiu, Ultimele modificări, Anunțuri; Aplicatța eOra – Sistem software pentru crearea orarelor, organizarea resurselor și activităților, http://profs.info.uaic.ro/~orar/ [Copyright © 2011 Cristian Frasinaru, Ecosoft Iași].

e) Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Ovidius din Constanțahttp://math.univ-ovidius.ro/
– Facultatea utilizează Soluția software University Management System-UMS (RED POINT) – http://www.univ-ovidius.ro/UMS
– În cadrul facultății funcționează “Laboratorul de Cercetare în domeniul Realității Virtuale și Augmentate (CERVA) din cadrul Universității OVIDIUS Constanța ce își focalizează activitatea asupra modelării și implementarii mediilor virtuale educaționale, de formare profesională și care favorizează diseminarea multisenzoriala a culturii. Potențialul educațional și cultural al acestor medii este deosebit de semnificativ atât din perspectiva deprinderilor practice observate și exersate, a noțiunilor înțelese, cât și din perspectiva experienței umane, într-un context preponderent colaborativ. Nu sunt uitate nici alte aspecte care favorizează educația și conduc la creșterea motivației tuturor actorilor implicați în procesul educațional, studenți și profesori”- http://www.cerva.ro.

Biografie: http://www.unibuc.ro//prof/vlada_m/

Marin Vlada
Marin Vlada
Dr. Marin Vlada is Professor in Computer Science at the University of Bucharest, concerned with education and research in Computer Science, in particular Artificial Intelligence, Computer Graphics & Virtual Reality, Web Programming and Educational Technology (New technologies for e-Learning, e-Training, e-Skills). He is the co-ordinator and founder of CNIV and ICVL projects "2010 - Towards a Knowledge Society – 2030" (New Technologies in Education and Research) at the University of Bucharest.

Similare
Related

Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri – ADR

ASCENDIA, lider de consorțiu, împreună cu ECDL, Universitatea Ioan...

Cursuri gratuite de securitate cibernetică pentru elevi, adulți și antreprenori în cadrul proiectului național #SigurantaOnline

Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (D.N.S.C.), Asociația...

Tutorial de înscriere în campania „Protecție prin educație: Securitate digitală” – Ediția 2

Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Asociația...