Curs: ICT in Education

Sesiunea de formare va avea loc în perioada 6-12 septembrie 2009, în Malta. Cursul abordează teorii, idei şi instrumente TIC în corelaţie cu predarea şi învăţarea bazate pe proiect. Formularul pentru solicitarea fondurilor de la Agenţia naţională trebuie trimis până la 30 aprilie 2009.

Cursul abordează teorii, idei şi instrumente TIC în corelaţie cu predarea şi învăţarea bazate pe proiect. Cadrele didactice pot candida pentru burse de formare în cadrul Programului Comenius. Mai multe informaţii despre burse, se pot obţine de la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Formularul pentru solicitarea fondurilor de la Agenţiile naţionale trebuie trimis până la 30 aprilie 2009.

De asemenea, mai multe informaţii despre curs şi despre înscriere: http://www.smartsolutionsmalta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45:comeniusgrundtvig&catid=1:latest-news&Itemid=50

Puteţi vedea informaţii despre curs în baza de date Comenius
Persoană de contact pentru curs: Emil Vassallo

Editor [Elearning.ro]

Editor [Elearning.ro]

Elearning.Romania este un program naţional care îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning. Platforma elearning.ro cuprinde materiale, articole, studii, anunţuri şi informaţii actuale în domeniul utilizării noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie.