Comparaţii la nivel internaţional în alfabetizarea digitală: Ce putem învăţa noi?

Sistemul cel mai avansat în ce priveşte alfabetizarea digitală a fost Coreea, cu o marjă semnificativă. De asemenea, s-au obţinut performanţe peste medie de către Noua Zeelandă, Australia, Japonia, Hong Kong, Islanda, Suedia, şi Belgia. În majoritatea ţărilor, performanţele de lectură digitală şi cele de lectură a cărţilor tipărite sunt strâns legate.

Nu surprinzator, statutul socio-economic este corelat cu performanţa în lectura digitală. Şi în timp ce accesul general la tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) a crescut semnificativ în ultimii ani, un decalaj digital (de multe ori legat de statutul socio-economic), încă există atât la comparaţii între state, cât şi în cadrul aceleiaşi ţări.

Cea mai mare surpriză relevată de studiile comparate este următoarea: în timp ce utilizarea unui computer la domiciliu este corelată de performanţa în lectura digitală în toate ţările participante, utilizarea computerului la şcoală nu are întotdeauna acelaşi efect benefic. Probabil că acest lucru înseamnă că elevii “se alfabetizează digital” în principal prin utilizarea computerului la domiciliu pentru a face ceea ce îi interesează cu adevărat, iar astfel reuşesc să se familiarizeze “natural”.

Mai multe pe: Edutopia 

 

Editor [Elearning.ro]

Editor [Elearning.ro]

Elearning.Romania este un program naţional care îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning. Platforma elearning.ro cuprinde materiale, articole, studii, anunţuri şi informaţii actuale în domeniul utilizării noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie.