Citiţi, reflectaţi, decideţi şi acţionaţi pozitiv!

  0
  7

  Opinie soft educational – Prof. univ. dr. IOAN NEACŞU

  Despre phase-6
   
  Ce avem în faţa noastră? Ce este phase-6? O minune? Nu! Un Program de educaţie omnipotent? Nu! Un înlocuitor al efortului de a învăţa/a studia eficient? Nu! Un nou substitut de memorie mobilă? Nu!
  Atunci? Simplu  spus, acest program numit phase-6 este:
  ·         O soluţie inteligentă care ne ajută cantitativ şi calitativ memoria!
  ·         Un  scenariu pentru doi actori, care  asamblează raţional enunţuri,  procese, operaţii  , contexte şi rezultate urmare a memorării, fixării, reamintirii şi activării unor grupuri de idei cu sens şi semnificaţie pentru noi!
  ·         Un instrument unic, original  şi stabil care ne reduce din fragilitatea cu care prezentăm experienţele nereuşite, întărind reuşitele, progresele!
  ·         Un model de învăţare cognitivă  fundamentat pe cele mai noi date oferite de  ştiinţele învăţării, bazat pe scheme funcţionale care ne reduc din incertitudini, dându-ne şansa să avem nu numai reuşite, ci şi  mai multă încredere în propriile forţe!
  ·         O construcţie generativă de cunoaştere activă a ceea ce are statut de fapte, idei, nume, date, cuvinte, cifre, formule şi asociaţii de informaţii!
  ·         Un ofertant didactic care stăpâneşte cuplul  întrebare – răspuns, efectul vizibil fiind orientarea energiei spre travaliul reflectiv adaptativ şi creativ.
  ·          Un profesor-tutore cu statut de partener activ, ferm, tăcut şi discret, dar stimulativ şi relativ cald, cu o disponibilitate majoră la combinarea tehnicii predării cu  arta predării!
  ·         Un suport tehnic modern, definit de standarde optime, cu opţiuni şi apel la variante alternative, reglator al intervalelor de timp şi care ne reaminteşte frecvent: dacă am uitat să venim la întâlnirea stabilită prin program, dacă  învăţarea probată are la bază repetiţia recomandată , dacă  succesul este conectat la proiectul de dezvoltare personală,  dacă avem o bună gestionare a regulilor, a schemelor mnemotehnice şi a hărţile conceptuale potrivite vârstei, dacă mentalul nostru a fost sau nu  conectat la ideea de a deveni statornici proprietari de active şi bunuri personale, pe termen mediu şi mai ales lung!
  ·         O interfaţă simplificatoare  pe care creatorul acestui software,  dl. Daniel Gorin şi colaboratorii, au înzestrat-o cu puterea  calităţilor ce-i  vor permite utilizatorului  să o poată  concura pe zeiţa Mnesis, cea reprezentând marca excelenţei în memorie  şi pe care natura, în binefacerile ei, a oferit-o ca valoare adăugată  unora dintre semenii noştri, printr-un  cumul de soartă bună!
  ·         O replică tehnică modernă a Ariadnei, cea  disponibilă prin destin la a ne conduce eficient, în timp optim, la mult dorita autonomie în navigarea  prin meandrele şi labirinturile cărţilor şcolare, devenite din ce în ce mai complicate, mai voluminoase, mai grele!
  ·         Un set de exerciţii bine articulat pedagogic şi psihologic şi care,  cu minime mijloace tehnice şi grafice, ne îmbogăţeşte , ameliorează sau dezvoltă comunicarea socială, ne multiplică studiul limbilor străine, ne măreşte ritmul de asimilare şi stabilitatea repertoriului de valori ale civilizaţiei şi culturii, ne facilitează  transferul modelelor e-learning în armonie cu noile roluri ale profesorului modern: facilitator, mediator, formator, monitor , stimulator, evaluator extern ş.a.
  Ce suport ştiinţific are noul  şi interesantul program de învăţare phase-6, care îi sunt întemeierile?
  ·         Respectă, în construcţie şi validare, legităţile fundamentale ale învăţării, al căror nucleu îl reprezintă repetiţia, motivaţia, feedbackul şi transferul.
  ·         Valorifică în aplicaţii mecanismele învăţării eficiente promovate de teoriile majore ale psihopedagogiei învăţării precum: neoasociaţionismul, gestiunea mentală, gestaltismul, structuralismul, cognitivismul, metacognitivismul, ierarhiile în învăţare, taxonomia obiectivelor educaţiei procesarea informaţională, teoria armonizării stilurilor de predare  cu stilurile de învăţare, teoria  modelelor e-learning ş.a.
  ·         Asigură calitatea formării a trei dintre competenţele cheie stabilite în documentele UE: ” a învăţa să înveţi”, „comunicarea în limbi străine„ şi „abilităţi în tehnologia informaţiei şi comunicării”.
   
  Utilizatorii phase-6: oricare dintre actorii educaţiei – elevi şi studenţi, tineri şi adulţi, cadre didactice şi părinţi, manageri şi inspectori, cercetători şi experţi formatori ş.a.
   
                                                                            Prof. univ. dr. IOAN NEACŞU
   9 noiembrie 2007                                  Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
                                                                               Universitatea din Bucureşti

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.