Posts From Oana Gheorghe

Back to homepage
Oana Gheorghe

Oana Gheorghe

Premiile eTwinning 2010

Şi în anul 2010, cele mai interesante proiecte eTwinning vor fi premiate. Pentru premiile anuale eTwinning au fost stabilite condiţiile de eligibilitate. Premiile vor fi acordate în cadrul Conferinţei eTwinning care se va desfăşura în Spania, în februarie, 2010.

Read More

eTwinning in 2008

Scopul principal al programului eTwinning este acela de a facilita comunicarea şi colaborarea între şcoli din ţările membre ale Uniunii Europene, implicând elevii în activităţi noi de învăţare: crearea de diverse produse educationale care implică utilizarea noilor tehnologii şi în

Read More

Radu Jugureanu (coord.): Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor ELEARNING

Societatea cunoaşterii a impus utilizarea TIC ca punct de referinţă al schimbărilor de fond în sistemele de învăţământ. Autorii Manualului de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de elearning pledează pentru introducerea şi utilizarea TIC în şcoală şi se adresează,

Read More