Posts From Niculai Butacu

Back to homepage
Niculai Butacu

Niculai Butacu

Grupul Şcolar "Mihai Eminescu" din Jimbolia judeţul Timiş are în componenţa sa 38 clase de liceu, şi 4 clase postliceale, în total 1086 de elevi. Clasele de liceu sunt structurate pe următoarele profile: 1. Tehnic filiera tehnologică cu domeniile: a. Mecanică; b. Electric; c. Electronică şi automatizări; d. Construcţii, instalaţii şi lucrări publice; e. Industrie textilă şi pielărie. 2. Servicii filiera tehnologică, domeniul: a. Comerţ. 3. Real, filiera teoretică, specializarea: a. Matematică informatică. 4. Uman, filiera teoretică, specializarea: a. Filologie 5. Şcoală postliceală, domeniul electronică şi automatizări, specializarea: a. Tehnician electronist în automatizări. 6. Şcoală postliceală, domeniul sanitar, specializarea: a. Asistent medical generalist

Metoda celor 6 pași în învăţământul tehnic

METODA CELOR 6 PAŞI este o metodă didactică bazată pe proiecte și centrată pe elev, folosită cu succes în învăţământul tehnic din Germania. Dintre mijloacele de învățământ, probabil cel mai frecvent utilizat este calculatorul. Metoda este implementată în învăţământul preuniversitar din România

Read More