Posts From Marius Tipa

Back to homepage
Marius Tipa

Marius Tipa

Sunt inginer mecanic, predau discipline tehnice in cadrul Coelgiului Tehnic Dimitrie Leonida Timisoara.

Principii metodice şi tehnici practice de realizare a propriului soft educaţional

Acest articol se referă la studiul modalităţii de a vă putea construi propriul soft educaţional și prezintă suportul realizat sub forma unui pachet de Lecţii Video care se referă la animaţie, atât pentru web, cât şi pentru televiziune, inclusiv în

Read More

Noi valenţe ale utilizării softului educaţional pentru studiul disciplinelor de tip CAD

Materialele educaţionale pe care le-am realizat în anul 2006 au avut un deosebit succes la clasă, fapt ce ne-a determinat să aprofundăm Studiul CAD/ Autocad cu ajutorul softului educaţional. Aceasta a primit noi valenţe de utilizare, prin includerea materialelelor educaţionale

Read More

Editarea aplicatiilor web cu ajutorul Joomla!

Joomla! este un puternic instrument profesional de editare a paginilor Web, premiat în nenumărate ocazii, gratuit, care vă ajută să construieşti website-uri şi alte aplicaţii online. Suita de facilităţi cu care acest program este înzestrat vă va face munca mult

Read More

Soft educaţional: Lecţii Video pentru învăţarea lucrului cu Corel Photopaint

Am definitivat un nou şi important material educaţional, referitor la Prelucrarea Computerizată a Imaginii cu ajutorul programului Corel Photopaint, detalii despre aceste materiale educaţionale în format electronic găsindu-se la http://www.softedu.eu/corel_cpt/photopaint.htm

Read More

Soft educaţional: Lecţii Video pentru învăţarea lucrului cu suita Corel Draw

În premieră pe piaţa românească de soft educaţional, materialele de la http://www.softedu.eu, respectiv materialele pentru COREL de la http://www.softedu.eu/corel/corel.htm constituie un Pachet Educaţional alcătuit din 4 CD-uri, 90 de filme în format quicktime la rezoluţie de 880/684 pixeli, care arata

Read More

Soft educaţional: Anatomie

Softul educaţional pentru studiul anatomiei este constituit dintr-o serie de reprezentări tridimensionale ale modelelor anatomice, deplasate şi rotite de către utilizator în spaţiul 3D. Cele două CD-uri cuprind 49 de animaţii care abordează peste 30 de teme.

Read More

Teste computerizate pentru disciplina Desen tehnic

Testarea cu ajutorul calculatorului este una din cele mai moderne mijloace de evaluare didactică. Pentru disciplina Desen tehnic, am conceput o baterie de teste computerizate, structurate pe şase unităţi de învăţare: proiecţii, schiţa, desenul la scară, starea suprafeţelor, cotarea, reprezentarea

Read More

Editarea textului, realizarea prezentărilor şi calcul tabelar cu programe gratuite

Edităm documentele necesare zi de zi la şcoală sau la serviciu, pe un calculator care are deja o licenţă Office. Ce facem însă când trebuie să edităm asemenea documente acasă, ori când firmele vor înţelege că pot realiza acelaşi lucru

Read More

Utilizarea computerului pentru creaţie grafică

În munca noastră la catedră suntem deseori puşi în situaţia de a ne recunoaşte limitele atunci când trebuie să pregătim un material grafic, fie acesta pentru o prezentare în cadrul unei activităţi a Consiliului Profesoral, la un cerc metodic, pentru

Read More

Soft educaţional pentru CAD

Începând cu acest an şcolar, în cadrul curriculumului pentru liceu se va studia disciplina C.A.D. – Computer Aided Design sau proiectare asistată de calculator. Lecţiile video pe care le propunem facilitează procesul de instruire din cadrul acestei discipline, contribuie la

Read More