Posts From Elisabeta Orza

Back to homepage
Elisabeta Orza

Elisabeta Orza

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 170 ,,Geo Bogza" este situată în cartierul Griviţa din Bucureşti. Şcoala are 16 clase de ciclul primar şi 12 clase de ciclul gimnazial. Majoritatea profesorilor şcolii sunt titulari şi se preocupă intens de propria dezvoltare profesională. Unul dintre rezultatele acestor eforturi este faptul că elevii şcolii noastre au obţinut rezultate foarte bune la olimpiade şi concursuri şcolare.

Centrarea pe competenţele-cheie în educaţie

Cadrul de referinţă pentru cele 8 competenţe-cheie reprezintă obiectul unei recomandări făcute de Parlamentul European tuturor statelor membre. Competenţele-cheie sunt achiziţii ale învăţării (combinaţii de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini) care permit adaptarea flexibilă şi rapidă a absolventului. Cele opt domenii

Read More

Platforma eTwinning şi dezvoltarea competenţelor-cheie sociale şi civice la elevi

Competenţele sociale şi civice (CSC) sunt transversale şi se dezvoltă trans şi crosscurricular, prin proiecte eTwinning colaborative prin Internet. Participarea la proiecte valorizează CSC şi avantajele folosirii TIC: sistemul perfecţionat de procesare şi de prezentare a informaţiei didactice; efectul de

Read More