Posts From Delia-Elena Alergus

Back to homepage
Delia-Elena Alergus

Delia-Elena Alergus

Instruirea pe suport tehnologic

Capitolul de faţă propune câteva opţiuni pe care trainerii le-ar putea utilize. Sunt prezentate câteva principii de bază ale instruirii pe support tehnologic, adică a instruirii în care computerul sau o altă tehnologie constituie mijlocul principal de livrare a conţinutului.

Read More