Noutăți

Back to homepage

SIVECO Romania va implementa programul Intel Teach

Lansarea oficială a programului Intel Teach în România, prin semnarea protocolului de cooperare între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Intel Corporation, reprezintă un moment important pentru sistemul educaţional din ţara noastră. Partenerul local pentru implementarea acestui proiect în şcolile din

Read More

e-Learning şi Software Educaţional (eLSE 2007)

În Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Departamentul pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă organizează în 2007 conferinţa ştiinţifică “eLSE” – “elearning şi software educaţional” cu tema “Posibilităţi şi perspective în e-learning. Dimensiuni educaţionale şi tehnice”. Sunt acceptate şi lucrari

Read More

e-abecedar, primii paşi în e-learning

20 de cadre didactice participă în acest an şcolar într-o cercetare sociopsihopedagogică naţională privind aplicarea e-learning la clasele I şi grupa pregătitoare. Creative Media & Art Constanţa a lansat această cercetare despre un manual auxiliar plin de viaţă şi culoare,

Read More

Generator automat de teste de evaluare online la informatică

Prezentăm o aplicaţie de tip elearning pentru testarea online a cunoştinţelor la informatică. Aplicaţia poate fi utilă elevilor care doresc să-şi evalueze online performanţele, dar se adresează în primul rând profesorilor de informatică de pretutindeni, cărora le permite crearea de

Read More

ELSE 2007 – E-Learning and Software for Education

The 3rd International Scientific Conference “E-Learning and Software for Education” will take place in Bucharest, on April 12-13, 2007. This major scientific event is organised by the Carol I National Defence University. The main topic of ELSE 2007 is E-learning

Read More

Calculatorul şi alfabetizarea

Una dintre cele mai importante achiziţii ale copilului la vârsta şcolară şi preşcolară este achiziţia deprinderilor de citit-scris. În timp ce în limba engleză, de exemplu, oferta de softuri educaţionale destinate special formării acestei deprinderi abundă, pe piaţa românească acestea

Read More

Cât de necesar este computerul în şcoala de astăzi?

Unii cred în progres şi în îmbunătăţirea calităţii vieţii – mai ales a calităţii vieţii copiilor, care sunt, după cum se zice, “adulţii de mâine”. Însă întrebarea este: spre ce evoluăm (dacă evoluăm)? Sau, în altă ordine de idei, cum

Read More

Lansarea programului Intel Teach în România

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Intel Corporation au semnat pe 11 ianuarie un protocol de cooperare pentru lansarea programului Intel® Teach în România, program care are ca obiectiv ridicarea nivelului educaţiei şcolare primare şi secundare prin formarea profesorilor pentru utilizarea

Read More

Cătălina Nicolin: Ghid de tutoriat on-line

Contextual actual, caracterizat prin dinamica pieţei muncii, reclamă perfecţionarea continuă a tuturor categoriilor profesionale şi, cu deosebire, a cadrelor didactice. Apărută în 2002, la Editura ASE, lucrarea “Ghid de tutoriat on-line” se adresează profesorilor şi studenţilor şi are ca scop

Read More

Apariţii editoriale din perioada 1994-2006

Prezentăm o listă de monografii apărute în România în perioada 1994-2006, relevante pentru domeniile elearning şi instruire asistată de calculator. Orice nouă apariţie va avea o recenzie pe situl elearning.ro.

Read More

Mihaela Maliţa et alii: e-Şcoala

Publicată în 2001, cartea abordează o temă de actualitate a ultimilor ani: informatizarea şcolii. Autorii încearcă o incursiune în domeniu prin recurs la descrierea (efectelor) unor aspecte la intersecţia dintre sistemul de învăţământ şi tehnologia informaţiei. Chiar dacă unele capitole

Read More

Take Part Too – a democracy simulation game

Proiectul Take Part Too se adresează elevilor de liceu din Danemarca, România şi Marea Britanie, constituind un exerciţiu de participare şi cetăţenie activă util în contextul european actual în continuă schimbare. Colaborarea între liceele participante în proiect se realizează pe

Read More

Soft educaţional pentru CAD

Începând cu acest an şcolar, în cadrul curriculumului pentru liceu se va studia disciplina C.A.D. – Computer Aided Design sau proiectare asistată de calculator. Lecţiile video pe care le propunem facilitează procesul de instruire din cadrul acestei discipline, contribuie la

Read More

TIC în sectorul mass-media – o provocare pentru formarea profesioniştilor

Tehnologia digitală, introdusă în ultimii ani în toate mediile de informare, a avut un impact enorm asupra calităţii produselor şi asupra muncii profesioniştilor din mass-media. Digitalizarea nu a adus doar o schimbare în procesul de lucru, ci a deschis noi

Read More

NEMED – Network of Multigrade Education

Şcolile cu predare simultană reprezintă mai mult decât o realitate a educaţiei primare în multe părti ale Europei, apariţia lor datorându-se mai degrabă necesităţii decât liberei alegeri. Rolul lor este deosebit de important, deoarece permit accesul la educaţie în ariile

Read More

Elearning: repere conceptuale

Conceptul de elearning câştigă treptat teren, pe măsură ce practica şi cercetarea în domeniu ne furnizează noi experienţe de succes şi repere pentru o construcţie teoretico-metodologică adecvată. Dialogul dintre practică şi teorie contribuie în egală măsură la creşterea eficienţei situaţiilor

Read More

Un laptop pentru fiecare elev

Sub deviza “Un laptop pentru cei care au cea mai mare nevoie de el”, fundaţia One Laptop per Child, fondată de către membri ai Facultăţii Media Lab, Institutul pentru Tehnologie din Massachusetts (MIT), încearcă să proiecteze şi să producă un

Read More

Impactul formativ al utilizării AeL în educaţie

Pe parcursul anului 2004, la iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, abordând o problemă de actualitate a învăţământului românesc – utilizarea noilor tehnologii în educaţie – s-a desfăşurat o primă cercetare evaluativă a modului în care unele aspecte din cadrul programul

Read More

Student Voice Romania – un model de utilizare a Internetului pentru educaţie

Un model de utilizare a Internetului în educaţie este proiectul Student Voice Romania, dezvoltat de British Council – proiect care constituie un moment de referinţă pentru practica utilizării TIC în educaţia formală şi nonformală în România. Proiectul oferă un set

Read More

Beneficiile utilizării lecţiilor AeL pentru Şcoala de Arte şi Meserii

Dincolo de formarea deprinderilor generale de operare cu calculatorul, lecţiile multimedia dezvoltate de către SIVECO pentru Şcolile de Arte şi Meserii au o serie de avantaje care vizează asimilarea temeinică a unui corpus teoretic de cunoştinţe, crearea unor mecanisme cognitive

Read More

Elearning.Romania

Proiectul Elearning.Romania îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu,

Read More

www.egale.ro

Situl proiectului Şanse egale pentru copiii rromi prin proiecte de dezvoltare şcolară şi implicarea părinţilor este construit ca o platformă de comunicare şi transfer de experienţă în scopul asistării şcolilor cu un număr semnificativ de copii rromi.

Read More

Academia Online

Academia Online este o platformă de elearning dezvoltată în colaborare de către InsideMedia, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asociaţia pentru Excelenţă în Carieră. În ultimii patru ani, cursurile gratuite ale Academiei Online, disponibile la adresa www.academiaonline.ro, au constituit pentru

Read More

www.civica-online.ro

Situl civica-online.ro şi-a propus să devină un instrument de informare pentru cadre didactice, formatori din domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică în context formal sau nonformal, activişti din organizaţii nonguvernamentale. În concordanţă cu politicile europene şi cu evoluţia socială, educaţia civică

Read More

Atelier de lucru la Iaşi – 3-4 noiembrie

Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi, prin Facultatea de Informatică, şi Academia Română, prin Institutul de Cercetări în Inteligenţa Artificială Bucureşti şi prin Institutul de Informatică Teoretică Iaşi vă invită să participaţi la atelierul de lucru “Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii

Read More

Spațiu Sponsorizat