Andragogie și pedagogie în eLearning

0
6

Termenii de „andragogie” și „pedagogie” se referă la ajutorul oferit adulților, respectiv copiilor, de-a lungul procesului educațional. Fie că este vorba despre eLearning sau despre predarea în stil tradițional, prezentarea oricărei informații din cadrul unei discipline trebuie să fie adaptată publicului în fața căruia este expusă. Mai exact, strategiile de predare în cazul adulților se deosebesc de mijloacele de transmitere a unor informații sau cunoștințe către copii. La baza acestor diferențe stă în primul rând vârsta, din aceasta derivând o serie de alți factori de care orice educator, profesor, instructor sau învățător trebuie să țină cont atunci când abordează o disciplină. Drept urmare, și în cazul resurselor folosite în eLearning este necesar să se ia în seamă aceste diferențe, dat fiind gradul ridicat de flexibilitate al acestor soluții prin comparație cu învățământul față în față.

Motivația adulților de a învăța este predominant intrinsecă, iar cea a copiilor, extrinsecă. Așadar, adulții învață fie din dorința de a deveni mai buni, fie pentru a se autodepăși, a se perfecționa într-un anumit domeniu sau a dobândi cunoștințe despre o temă care le stârnește interesul. Copii, în schimb, învață pentru a lua note bune, pentru a satisface exigențele părinților sau ale învățătorilor și profesorilor, pentru a-și forma o cultură generală și, în mare, pentru a se adapta unor cerințe și standarde predefinite. Strategiile de recompensare de platforma de gestiune a învățării (LMS) trebuie să fie întocmite ținându-se cont de acești factori.

Pe de o parte, o soluție pentru a păstra motivația adulților vie și a îi recompensa prin satisfacerea nevoii de autodezvoltare este evidențierea progresului lor prin intermediul stimulilor vizuali. În acest sens, o alegere potrivită ar fi includerea unei bare de progres care să se umple de culoare pe măsură ce cursanții parcurg unitățile de învățare și evaluările aferente acestora, dar și în funcție de rezultatele obținute la respectivele testări. Astfel, ar avea în permanență în vedere nivelul la care se situează comparativ cu momentul în care au început să urmeze cursul, dar și ce distanță mai au de parcurs până a-și atinge țelul. Prin afișarea permanentă a acestei bare pe pagina principală, în așa fel încât cursanții să o vadă de fiecare dată când accesează platforma, ambiția le va fi mereu stârnită, iar procesul de învățare va avea un ritm accelerat.

Pe de altă parte, interesul copiilor poate fi menținut mult mai ușor prin intermediul acordării de recompense în funcție de rezultatele pe care le au, abordând o metodă  asemănătoare celei de la școală. Sistemul de notare tradițional poate fi adaptat platformei de eLearning, înlocuindu-se notele propriu-zise cu puncte „de experiență”, precum cele din jocuri, sau cu diverse insigne care să ateste atingerea unui anumit nivel. Prin includerea de elemente specifice jocurilor pe calculator, atât de dragi copiilor, materia este apropiată de ei. Mai mult decât atât, „ludicizarea” procesului de învățare se poate dovedi a fi extrem de eficientă și în cazul adulților, în combinație cu alte metode specifice eLearningului.

Adulții dețin controlul deplin asupra propriului proces de achiziție a cunoștințelor. Sistemul de gestiune al învățării trebuie să le permită să își poată organiza materia după bunul plac, deoarece ei știu ce metode de învățare funcționează în cazul lor și își cunosc foarte bine propriul ritm de asimilare. Drept urmare, nevoia principală pe care o au este de a avea la dispoziție un ansamblu organizat de informații pe care să-l poată parcurge abordând diversele module la alegere, în ordinea aleasă de ei înșiși. Platforma de eLearning trebuie să fie flexibilă, în așa fel încât fiecare cursant să-și dirijeze experiența cu aceasta după preferințe.

Copii nu prezintă același grad de independență, având nevoie de ghidare permanentă. Așadar, o structură rigidă și un ritm impus din exterior ar fi mai potrivite pentru această categorie de vârstă. Pentru a asigura eficiența predării prin intermediul soluțiilor de eLearning, copiii ar trebui să parcurgă modulele sau subunitățile disponibile într-o ordine prestabilită, iar ritmul să fie determinat de termene limită. Dacă la adulți, rigurozitatea studiului este asigurată de motivația intrinsecă a acestora, în cazul copiilor este nevoie de intervenții suplimentare în acest sens. În plus, învățarea mixtă, atât prin soluțiile eLearning, cât și cu ajutorul unui educator, ar fi o soluție adecvată pentru copii, întrucât aceștia au nevoie de îndrumare într-o măsură mai mare. Adulții, în schimb, pot folosi exclusiv eLearningul fără a le fi compromise rezultatele în vreun fel.

Avatarul folosit în cadrul unui curs de eLearning trebuie, de asemenea, să se potrivească tipului de public căruia îi este destinat cursul. Sub acest aspect, încrederea adulților este stârnită de o imagine care inspiră profesionalism, seriozitate și pricepere. Un personaj în ținută de birou plasat într-un decor sobru reprezintă o alegere bună în cele mai multe dintre cazuri. În funcție de tema cursului, imaginea poate fi adaptată astfel încât să reprezinte un expert în domeniul în cauză. În schimb, în cazul copiilor, un personaj de desen animat sau un avatar având aspectul unei jucării ar putea juca un rol decisiv în asimilarea materiei de către aceștia. Prin alegerea unui avatar care să facă parte din sfera jocului, învățarea are loc într-o atmosferă destinsă, iar eventualele constrângeri implicate de o figură autoritară sunt înlăturate de la bun început. Atenția învățăcelului este păstrată constant, iar cunoștințele îi sunt transmise într-un mod distractiv.

La adulți, învățarea este centrată în jurul dobândirii de abilități practice. Scopul principal al demersului educațional este acela de a le oferi informații utilizabile în viața de zi cu zi, așadar caracterul pragmatic al cursului trebuie să fie pronuțat. Drept urmare, teoriile prezentate prin intermediul aplicației eLearning trebuie să fie însoțite de numeroase exemple din viața reală sau situații concrete în care pot fi întrebuințate. În lipsa acestora, utilitatea cursului și relevanța acestuia sunt compromise.

Situația în cazul copiilor nu este tocmai aceeași. Majoritatea informațiilor care le sunt expuse nu au o aplicabilitate imediată, ci au rolul de a pune bazele culturii acestora. Pentru cele care au însușiri pragmatice, totuși, exemplele reprezentând situații de zi cu zi sunt binevenite. Cu toate acestea, cursurile pentru copii sunt alcătuite predominant din elemente care nu au această caracteristică, așadar trebuie să le fie prezentate într-un mod cât mai pe înțelesul lor. În acest scop, utilizarea animațiilor care să ilustreze informația prezentată, precum și îmbinarea teoriei cu un număr cât se poate de mare de elemente vizuale care să reprezinte ceea ce li se spune reprezintă soluția ideală. Spre exemplu, o animație cu un atom le va rămâne mult mai bine întipărită în minte decât un desen pe tablă și un text explicativ.

În concluzie, fiecare categorie de cursanți are nevoile ei, iar pentru ca învățarea să aibă loc în condiții favorabile, platforma de eLearning și formatul cursurilor de pe aceasta trebuie să fie ajustate și să conțină elemente potrivite cu fiecare grup în parte.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.