Agenda Digitală Europeană – Raport anual de progres, 2011

Comisia Europeană a publicat recent o listă de rapoarte privind acţiunile finalizate şi măsuri suplimentare care urmează să fie preluate în următorii 2 ani în cadrul strategiei Digital Agenda.

Raportul anual oferă o imagine de ansamblu asupra progreselor cu privire la acţiunile din Agenda digitală pentru Europa.

Obiectivul general al Agendei digitale este de a aduce beneficii economice şi sociale durabile dintr-o piaţă unică digitală bazată pe Internet rapid şi ultra-rapid şi pe aplicaţii interoperabile. Agenda digitală este o componentă cheie a strategiei Europa 2020 pentru a oferi creştere economică şi locuri de muncă într-o manieră durabilă şi incluzivă.

Integral pe wbc-inco.net

 

Editor [Elearning.ro]

Editor [Elearning.ro]

Elearning.Romania este un program naţional care îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning. Platforma elearning.ro cuprinde materiale, articole, studii, anunţuri şi informaţii actuale în domeniul utilizării noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie.