Adrian Adăscăliţei: Instruire Asistată de Calculator. Didactică Informatică

  0
  40

  Cerinţele societăţii actuale, concurenţa acerbă pe piaţa muncii, precum şi integrarea României în Uniunea Europeană impun acordarea unei atenţii deosebite sistemului de învăţământ românesc şi tehnologiilor moderne de predare-învăţare-evaluare. Mediile educaţionale virtuale, educaţia deschisă şi la distanţă, bibliotecile şi clasele virtuale sunt doar câteva dintre aspectele abordate de autor în volumul Instruire Asistată de Calculator. Dacă aveţi nevoie de un termen tehnic care să definească esenţa viitorului în procesul de educaţie, acronimul IAC este cel mai potrivit. Pentru mulţi, IAC înseamnă începutul unei noi ere în educaţie: acces rapid şi universal la resursele educaţionale. Manualul de faţă conţine informaţiile de care au astăzi nevoie specialiştii din educaţie, prezentate într-o manieră accesibilă dar în acelaşi timp şi profesionistă. Este un ghid pentru acei oameni care vor să ştie, să afle, să ţină pasul cu noile tehnologii.

   

  Instruirea asistată de calculator (IAC) este o metodă didactică sau o metodă de învăţământ, care valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii contemporane. Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate şi disponibilităţile tehnologice ale calculatorului (sistem de procesare a informaţiei) conferă acestei metode didactice (metoda IAC) importante calităţi privind:
  – informatizarea activităţii de predare-învăţare-evaluare;
  – îmbunătăţirea instruirii prin intermediul unor acţiuni de gestionare,documentare, interogare;
  – simularea automatizată interactivă a cunoştinţelor şi capacităţilor angajate în procesul de învăţământ, conform documentelor oficiale de planificare a educaţiei.

  Metoda IAC valorifică următoarele operaţii didactice integrate la nivelul unei acţiuni de dirijare euristică şi individualizată a activităţilor de predare-învăţare-evaluare:

  • organizarea informaţiei conform cerinţelor programei adaptabile la capacităţile fiecărui student/elev;
  • stimularea cognitivă a studentului prin secvenţe didactice şi întrebări ce vizează depistarea unor lacune, probleme, situaţii-problemă;
  • rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau obţinerea informaţiilor necesare de la resursele informatice apelate prin intermediul calculatorului;
  • realizarea unor sinteze recapitulative după parcurgerea unor teme, module de studiu, lecţii, grupuri de lecţii, capitole, discipline şcolare;
  • asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii studentului.

  Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termenii de politică a educaţiei. Instructorul proiectează o acţiune bazată pe patru operaţii concrete: definirea obiectivelor pedagogice, stabilirea conţinutului, aplicarea metodologiei, asigurarea evaluării activităţii didactice/educative respective.

  În primul capitol, autorul prezintă o viziune de ansamblu asupra Instruirii Asistate de calculator (IAC), învăţării electronice (e-learning) şi tehnologiilor de instruire. Următoarele două capitole se focalizează pe caracteristicile domeniului Instruirii Asistate de Calculator şi asupra istoricului teoriilor proiectării procesului de instruire.  Capitolul patru este dedicat teoriilor fundamentale ale proiectării instruirii şi componentelor procesului de proiectare a instruirii. Capitolul cinci are ca obiectiv clasificarea programelor de instruire asistată de calculator iar diferite scenarii de desfăşurare a învăţământului sunt prezentate în capitolul şase. Rolul şi funcţiile tutorelui în IAC sunt detaliate în cel de-al şaptelea capitol în timp ce capitolul opt prezintă modul de realizare a materialelor de studiu pentru IAC.  În capitolul nouă se prezintă proiectarea funcţională a interfeţei grafice cu utilizatorul elev. Metodologia de concepere, proiectare şi realizare a programelor de instruire asistată de calculator face obiectul capitolului zece. Interacţiunile dintre elev şi conţinut şi dintre elev şi sistemul de instruire sunt prezentate în capitolul unsprezece. Comunicaţii mediate de calculator şi navigabilitatea în domeniul de cunoştinţe sunt discutate în capitolul doisprezece. Secvenţa pedagogică de structurare a unei discipline studiată on-line face obiectul capitolului treisprezece. Capitolul paisprezece prezintă succint modelul unui centru de învăţământ IAC (online, elearning) iar elementele de standardizare a resurselor pentru IAC şi elearning sunt discutate în capitolul cincisprezece. Volumul se încheie cu un glosar de termeni IAC folosiţi în text şi, în mod firesc, cu o blibliografie generală.

  Adrian Adascăliţei este conferenţiar la Facultatea de Electrotehnică a Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" din Iaşi. Predă cursuri de instruire asistată de calculator în cadrul departamentelor pentru pregătirea personalului didactic, la Universitatea "Al.I. Cuza" şi la Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi. Şi-a sustinut doctoratul în domeniul informaticii aplicate, cu o temă privind "perfecţionarea sistemelor multimedia de instruire". Este membru al Société Européenne pour la Formation des Ingenieurs (SEFI, Bruxelles, Belgia), al Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik (IGIP, Klagenfurt, Austria), al European Distance Education Network (EDEN, Budapesta, Ungaria) şi al International Association for Continuing Engineering Education (IACEE, Helsinki, Finlanda). Stagii de pregatire în IAC (e-learning) şi IDD (învatamânt deschis la distanta) la École Polytechnique Fédérale (Lausanne, Elvetia) şi la FernUniversität Hagen (Hagen, Germania). Este membru în comitetele ştiinţifice ale următoarelor conferinţe naţionale şi internaţionale: Social and Organizational Informatics and Cybernetics (SOIC) şi Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications (CITSA) (Orlando, Florida); Conferinţa Naţională de Învatamânt Virtual (CNIV) şi International Conference on Virtual Learning (ICVL) (Universitatea din Bucureşti); e-Learning şi Software Educational (eLSE) (Universitatea Natională de Apărare, Bucureşti); Tehnologii Educaţionale pe Platforme Electronice în învatamântul ingineresc  (TEPE)  (Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti); Conferinţa naţională "Universitatea Virtuală în România", 2003 (Academia de Studii Economice, Bucureşti).

  Publicarea manualului de Instruire Asistată de Calculator este o contribuţie la reforma sistemului de învăţământ românesc şi vine în sprijinul tuturor participanţilor implicaţi în acest sistem: studenţi, viitori sau actuali profesori candidaţi la titularizare, definitivat sau grade didactice.
  Manualul de faţă conţine informaţiile de care au astăzi nevoie specialiştii din educaţie, prezentate într-o manieră accesibilă dar în acelaşi timp şi profesionistă.  Este un ghid pentru acei oameni care vor să ştie, să afle, să ţină pasul cu noile tehnologii. Zeci de studenţi şi profesori s-au convins deja de acest lucru. Sper că în curând vă veţi număra şi dumneavoastră printre ei.

  Cartea "Instruire Asistata de Calculator. Didactica Informatica" – autor: Adrian Adăscăliţei – a apărut în 2007, la Editura Polirom, fiind disponibilă şi online la adresa 
  http://www.polirom.ro/titluri.cgi?action=titluri&class=details&id=2610

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.