2009: Premii de excelenta in domeniile eLearning si Software Educational

Anul European al Cercetării şi Inovării s-a desfăşurat sub deviza “Imaginează. Creează. Inovează”, obiectivele Anului fiind promovarea de demersuri creative şi inovatoare în diferite sectoare ale activităţii umane. S-a urmărit promovarea educării în domeniile matematic, ştiinţific şi tehnologic, a aptitudinilor de bază şi avansate favorabile inovării tehnologice, precum şi promovarea unei mai strânse legături între arte, între organizaţii, şcoli şi universităţi. Recent, la Iaşi, s-au desfăşurat două conferinţe de învăţământul virtual sub egida Anul European al Cercetării şi Inovării. Evenimentele ştiinţifice au fost organizate de Universitatea din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi, SIVECO România şi compania Intel.

Anul European al Cercetării şi Inovării: http://create2009.europa.eu

Premiile ICVL 2009

Premiile Conferinţei Internaţionale de Învăţământ Virtual (ICVL – www.icvl.eu/2009), sponsorizate de Intel Corporation, au fost decernate pentru două lucrări publicate în  "Proceedings of the International Conference on Virtual Learning", Editura Universităţii din Bucureşti. Criteriile ce au stat la baza acordării premiilor  au fost promovarea şi stimularea cercetărilor din domeniile eLearning, Software Educaţional şi Realităţii Virtuale. Au fost premiate următoarele două lucrări:

1. “E-portfolio and semantic web to support informal learning in social network environment” de Taibi Davide, Gentile Manuel, Fulantelli Giovanni, Allegra Mario (Italian National Research Council, Institute for Educational Technology, Palermo, Italy), Section Intel® Education, pag. 357;
2. “SRoL – Web-based Resources and Tools used for e-Learning of Languages and Language Technology” de Silvia Monica Feraru, Horia-Nicolai Teodorescu (Institute of Computer Science of the Romanian Academy, Iaşi Branch, Romania), Section Models & Methodologies, pag.119.

Premiile CNIV 2009

Cea de-a VII-a Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual (CNIV – www.cniv.ro/2009) a organizat desfăşurarea Concursului “Software Educaţional”.  Au fost acordate Premiile CNIV 2009 pentru un număr de 10 lucrări prezentate în cadrul conferintei şi publicate în volumul de lucrări la Editura Universităţii din Bucureşti. Premiile au fost sponsorizate de Siveco România şi Intel Corporation.

1. Premiul de excelenţă “Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO“:  Laborator mobil de învăţare pentru activităţi tutoriale interactive (Victor Romanescu – Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi).
2. Premiul de creativitate “SIVECO“: LearnGraphs (Budişteanu Ionuţ Alexandru, Mlisan Mirela – Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea ).
3. Premiul de excelenţă “Intel®Education”: Proiect de utilizare a energiei fotovoltaice – fântâna arteziană (Cîrmiş Andrei, Popescu Remus, Neacşu Ion, Munteanu Dragoş – Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Bucureşti).
4. Premiul special “ Intel®Education”:  Istoria Imperiului Bizantin (Gherasim Nicu-Daniel, Cazaciuc Robert Lucian – CNI „Spiru Haret”, Suceava, Coman Florin Alexandru, Costineanu Raluca, Giorgie Daniel Vlad – Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava).
5. Premiul de popularitate “SIVECO“: Arhiva educaţională .campion  http://campion.edu.ro/arhiva/ (Vlad Manea – Facultatea de Informatică, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, Emanuela Cerchez, Marinel Şerban – Liceul de Informatică "Grigore Moisil" Iaşi).
6. Premiul de popularitate “SIVECO“: Portal Creare Lecţii Interactive (Savuţă Irina, Crăciun Maria  – Colegiul Naţional "Alexandru I. Cuza" Ploieşti,  Petrescu Dan – Universitatea "Petrol – Gaze" din Ploieşti, Dăncescu Emilian – Universitatea "Politehnica" din Bucureşti).
7. Premiul de popularitate “SIVECO“: Lecţii virtuale de electrocinetică. Legile lui Kirchhoff (Raluca Turc, Raul Miron, Manuela Lupaescu  – Manuela Lupaescu – Colegiul Naţional "Unirea", Tg. Mureş).
8. Premiul de popularitate “SIVECO“: Proprietăţile periodice ale elementelor chimice (Ghiniţă Elena, Emilian Băcilă, Florina Sporea-Iacob,  Cristina Iordaiche, Ovidiu Roşu – Liceul „Grigore Moisil” Timişoara).
9. Premiul de popularitate “SIVECO“: Encouraging students’ learning potential with Testing Assistant (Traian Anghel, Adrian Florea – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Delilah Florea – Liceul “Samuel von Brukenthal”  Sibiu).
10. Premiul de popularitate “SIVECO“: Proiect de utilizare a tehnologiei verzi pentru o dezvoltare durabilă (Ana-Maria Luchian, Florina Aidoiu, Daniel Lupu, Mădălin Ene, Mihaela Garabet – Liceul Teoretic”Grigore Moisil”- Bucureşti).

Premii de excelenţă “CNIV 2009” (premii de recunoaştere)

De asemenea, începând cu anul 2007 la CNIV se acordă Premii de excelenţă “CNIV” (premii de recunoaştere) pentru lucrări, cărţi, programe şi strategii, produse software educaţionale realizate de autori, echipe de specialişti, organizaţii (şcoli şi licee, universităţi, instituţii, companii şi firme) care implementează şi promovează tehnologii moderne în educaţie şi cercetare. În acest an au fost decernate 12 premii:

1. Proiectul .campion –  http://campion.edu.ro/ (Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii – Emanuela Cerchez, Vlad Manea).
2. Arhiva educaţională .campion  http://campion.edu.ro/arhiva/ (Vlad Manea – Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, Emanuela Cerchez, Marinel Şerban – Liceul de Informatică "Grigore Moisil" Iaşi).
3. MouseArtist – http://www.liis.ro/~mouseartist/ (Sergiu-Silviu Hriscu, Ioan Fronea, Vlad-Mihai Constantinescu, George-Alexandru Ilaş – Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, Emanuela Cerchez, Marinel Şerban – Liceul de Informatică "Grigore Moisil" Iaşi).
4. Portal Creare Lecţii Interactive (Savuţă Irina, Crăciun Maria  – Colegiul Naţional "Alexandru I. Cuza" Ploieşti,  Petrescu Dan – Universitatea "Petrol – Gaze" din Ploieşti, Dăncescu Emilian – Universitatea "Politehnica" din Bucureşti).
5. Cirip.eu: Building Learning Communities on Microblogging Platforms (Holotescu Carmen – Timsoft Timişoara, Grosseck Gabriela – Universitatea de Vest din Timişoara).
6. „Zidit de om, creat de Domnezeu” – utilizarea tehnologiei multimedia pentru studii sociologice, teologice, de arhitectură, cultură şi artă  (L. Dan Milici – Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Ionuţ Şandru, Victor Şutac – Societatea Ştiinţifică Cygnus – centru UNESCO).
7. Virtual Lessons (Coman Florin Alexandru, Costineanu Raluca, Giorgie Daniel Vlad – Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, Gherasim Nicu Daniel – CNI „Spiru Haret” Suceava).
8. Soft educaţional de instruire în domeniul circulaţiei rutiere (Puşcaşu Gheorghe, Codreş Alexandru, Codreş Bogdan – Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, Puşcaşu Profiriţa – Şcoala Nr. 25 Petru Rareş, Galaţi).
9. Centru Virtual de Instruire pentru Proiectarea Încălţămintei (Aura Mihai, Mariana Paştină, Marta Cătălina Harnagea – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi ” Iaşi, Mehmet Sahin – Technical Science College of Selcuk University, Konya, Turcia).
10. Platforma  e-Learning pentru studiul aplicaţiilor de tip CAD (Horlescu Gabriela-Brânduşa – Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”Iaşi).
11. E-learn.ro – Comunitatea ce încurajează schimbul de experienţă între utilizatori (Ciprian Borodescu –  SC Neokinetics Software).
12. Encouraging students’ learning potential with Testing Assistant (Traian Anghel, Adrian Florea – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Delilah Florea – Liceul “Samuel von Brukenthal”  Sibiu)

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative,  metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.

Referinţă: http://virtuallearning.ning.com

Marin Vlada

Marin Vlada

Dr. Marin Vlada is Professor in Computer Science at the University of Bucharest, concerned with education and research in Computer Science, in particular Artificial Intelligence, Computer Graphics & Virtual Reality, Web Programming and Educational Technology (New technologies for e-Learning, e-Training, e-Skills). He is the co-ordinator and founder of CNIV and ICVL projects "2010 - Towards a Knowledge Society – 2030" (New Technologies in Education and Research) at the University of Bucharest.