Teste computerizate pentru disciplina Desen tehnic

Testarea cu ajutorul calculatorului este una din cele mai moderne mijloace de evaluare didactică. Pentru disciplina Desen tehnic, am conceput o baterie de teste computerizate, structurate pe şase unităţi de învăţare: proiecţii, schiţa, desenul la scară, starea suprafeţelor, cotarea, reprezentarea

Read More

Educatia la distanta

Abordarea învăţământului la distanţă ca modalitate alternativă sau complementară de a face educaţie porneşte de la asigurarea şi respectarea unor criterii de calitate în ce priveşte aspectele pedagogice, academice, administrative, tehnice.

Read More

Elevii bulgari se implică serios în concursul .Campion

.Campion, concurs anual de informatică organizat sub egida Centrului de Excelenţă SIVECO în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, atrage anual tot mai mulţi competitori din ţările balcanice. În Bulgaria, începând cu 2006-2007, o echipă de profesori coordonatori a promovat

Read More

Profesorii din judeţul Ilfov doresc diversificarea şi sporirea numărului de lecţii AeL pentru învăţământul primar şi gimnazial

Situaţia statistică a utilizării sistemului AeL în unităţile şcolare ilfovene este foarte încurajatoare, atât în ceea ce priveşte interesul manifestat de elevi, cât şi referitor la implicarea cadrelor didactice şi directorilor de instituţii de învăţământ. În plus, profesorii din Ilfov

Read More

Primul forum regional al centrelor acreditate ECDL din regiunea Bucureşti

Pe 7 martie 2007, la Bucureşti, a avut loc lansarea primului dintr-o serie de forumuri regionale organizate de ECDL ROMANIA, având ca scop dezbaterea stadiului curent al instruirii şi certificării la standarde internaţionale pentru utilizarea eficientă a calculatorului la nivelul

Read More

EENOVATE – un proiect pentru un spaţiu european al serviciilor de elearning la nivel universitar

Se poate spune că explozia ICT în educaţie a devenit unul dintre principalele argumente ale dezvoltării unei societăţi a cunoaşterii, mediul academic având o importantă contribuţie. Răspunsul EADTU la Raportul Comisiei Europene demonstrează că, în acest moment, potenţialul învăţământului virtual

Read More

Editarea textului, realizarea prezentărilor şi calcul tabelar cu programe gratuite

Edităm documentele necesare zi de zi la şcoală sau la serviciu, pe un calculator care are deja o licenţă Office. Ce facem însă când trebuie să edităm asemenea documente acasă, ori când firmele vor înţelege că pot realiza acelaşi lucru

Read More

New version of elearningeuropa.info is launched!

The elearningeuropa.info portal has changed its look and structure. The aim of these changes is to provide a new navigational structure making it easier to find content and enhancing the possibilities of participation.

Read More

Symantec educă IMM-urile

Symantec a lansat eCampus, portal educaţional axat pe produsele Symantec, eficienţa şi securitatea IT a organizaţiei, destinat întreprinderilor mici şi mijlocii. Portalul oferă acces la programe de training contra cost cât şi la o gamă largă de resurse gratuite, precum

Read More

Proiectul Economia bazată pe cunoaştere

Proiectul “Economia bazată pe cunoaştere”, cu un buget total de 70 de milioane de dolari, este derulat în perioada 2006-2011 de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu sprijinul Băncii Mondiale. Printre obiectivele vizate de acest proiect se află şi

Read More