Phase-6 – un program de memorare pe termen lung

Phase-6 este un soft educaţional pentru memorare pe termen lung, un instrument util în procesul de învăţare a informaţiilor şi cunoştinţelor: vocabular, fapte, cifre, definiţii, terminologie, formule, date pentru aproape orice tip de subiect şi grup de vârstă/nivel de studiu.

Read More

BitDefender – discount de 80% pentru prelungirea licenţelor în şcoli şi licee

Pentru prelungirea licenţelor pentru şcolile şi liceele din România, BitDefender oferă un discount de 80% din preţul de listă al produselor. BitDefender protejează eficient împotriva ameninţărilor peste 41 de milioane de utilizatori individuali şi corporate din mai mult de 180

Read More

Fundamentari teoretice in E-learning

Articolul se centrează pe evidenţierea principalelor surse teoretice care stau la baza fenomenului e-learning. Considerăm că o fină cunoaştere a paradigmelor de inspiraţie ajută la o mai bună înţelegere a proceselor de învăţare prin intermediul tehnologiilor moderne. Ca pedagogi, ne

Read More

Constantin Cucoş: Informatizarea în educaţie

Mai mult decât oricând, este momentul pentru reconsiderarea ansamblului curricular obiective-conţinuturi-context-strategii-evaluare, legitimată de practica unei educaţii de factură nouă, informatizată. Apărută în 2006, la Polirom, cartea Informatizarea în educaţie, a domnului Constantin Cucoş, ne oferă reperele epistemologice necesare pentru o

Read More

Andrei Achimaş-Cădariu: Ghid practic pentru educaţie la distanţă

Lucrarea este o premisă teoretică pentru o practică responsabilă şi orientată către calitate şi eficienţă în elaborarea programelor de educaţie la distanţă la nivelul învăţământului superior şi al formării continue. Publicată în 1998, cartea constituie o introducere excelentă în domeniul

Read More

Conferinţa internaţională E-Portofolio

Societatea Romană pentru Educaţie Permanentă, în parteneriat cu Universitatea Firat, din Turcia, organizează la Bucureşti în perioada 2-3 mai 2007 conferinţa internaţională E-Portofolio – Procedeul E-Portofolio folosit în învăţământul vocaţional.

Read More

Utilizarea computerului pentru creaţie grafică

În munca noastră la catedră suntem deseori puşi în situaţia de a ne recunoaşte limitele atunci când trebuie să pregătim un material grafic, fie acesta pentru o prezentare în cadrul unei activităţi a Consiliului Profesoral, la un cerc metodic, pentru

Read More

Finanţare pentru dezvoltare şcolară

Unitatea pentru Managementul Proiectului Învăţământ Rural din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării lansează apelul pentru competiţia de proiecte în cadrul Programului de granturi pentru dezvoltare şcolară. Valoarea medie a unui grant este de 10.000 de euro, bani pentru care pot

Read More

Forumul Inovatorilor in Educatie

Forumul Inovatorilor în Educaţie se doreşte o provocare adresată cadrelor didactice, provocare ce îşi propune să pună în discuţie rolul TIC în educaţie, rolul profesorului şi competenţele sale cheie, noile sale responsabilităţi, democratizarea relaţiei profesor-elev, noile strategii didactice, potenţialul creator

Read More

IJCCC a publicat 7 articole pe tema învăţământului virtual

International Journal of Computers, Communications and Control (IJCCC), editată de Universitatea Agora, o revistă cu un prestigios Editorial Board şi care este indexată deja în trei baze de date internaţionale, a publicat în ultimul său număr 7 articole pe tema

Read More

Call for EOI: Online learning for magistrates

The Ministry of Justice (MoJ) and the Superior Council of Magistracy (SCM) has received financing from the World Bank toward the cost of Euros 110 million, and intends to apply part of the proceeds for consultant services for development of

Read More

Calculatoare şi acces la Internet de 70 de milioane de euro

Câteva localităţi din ţară vor fi dotate cu calculatoare şi acces la Internet până la sfârşitul acestui an, în cadrul proiectului Economia bazată pe cunoaştere, al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. Bugetul proiectului este de 70 de milioane de euro.

Read More

S-a lansat CUPA SIVECO 2007

A fost lansată oficial ediţia a V-a a Concursului Naţional de Soft Educaţional CUPA SIVECO – Jules Verne, concurs dedicat atât elevilor inovativi cu aptitudini, înclinaţii şi interes pentru crearea aplicaţiilor informatice cu caracter educaţional, cât şi profesorilor pasionaţi de

Read More