Ofertă de angajare – eLearning and Education Officer

Ştii să lucrezi cu clienţii şi ai spirit de echipă? Îţi doreşti să lucrezi într-un mediu profesionist? British Council recrutează persoane interesate pentru ocuparea unui post de eLearning and Education Officer. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 12 februarie.

Read More

Utilizarea instrumentelor e-learning în proiectarea orelor de limba română

Noile cerinţe ale programei şcolare, dorinţa elevilor, dar şi a profesorilor de a utiliza mijloace moderne în procesul educaţional impun o nouă configuraţie a proiectării activitaţii de învăţare în didactica modernă. Prin utilizarea TIC, ora de limba română are şanse

Read More

Cercetare NET New E-Tools

În cadrul proiectului NET New E-Tools, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România realizează o cercetare naţională privind experienţele semnificative de formare în programe cu o componentă de e-learning. Adresăm membrilor comunităţii Elearning.Romania rugămintea de a completa

Read More

Importanţa TIC în formarea cadrelor didactice

Sistemul românesc de formare a cadrelor didactice este în plină restructurare. Conţinând argumente atât pentru continuitate cât şi pentru înnoire, modelele propuse pentru formarea iniţială şi continuă sunt rezultate ale echilibrărilor constructive între tradiţie, cererea socială şi nevoia de armonizare

Read More

SIVECO Romania va implementa programul Intel Teach

Lansarea oficială a programului Intel Teach în România, prin semnarea protocolului de cooperare între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Intel Corporation, reprezintă un moment important pentru sistemul educaţional din ţara noastră. Partenerul local pentru implementarea acestui proiect în şcolile din

Read More

e-Learning şi Software Educaţional (eLSE 2007)

În Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Departamentul pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă organizează în 2007 conferinţa ştiinţifică “eLSE” – “elearning şi software educaţional” cu tema “Posibilităţi şi perspective în e-learning. Dimensiuni educaţionale şi tehnice”. Sunt acceptate şi lucrari

Read More

e-abecedar, primii paşi în e-learning

20 de cadre didactice participă în acest an şcolar într-o cercetare sociopsihopedagogică naţională privind aplicarea e-learning la clasele I şi grupa pregătitoare. Creative Media & Art Constanţa a lansat această cercetare despre un manual auxiliar plin de viaţă şi culoare,

Read More

Generator automat de teste de evaluare online la informatică

Prezentăm o aplicaţie de tip elearning pentru testarea online a cunoştinţelor la informatică. Aplicaţia poate fi utilă elevilor care doresc să-şi evalueze online performanţele, dar se adresează în primul rând profesorilor de informatică de pretutindeni, cărora le permite crearea de

Read More

ELSE 2007 – E-Learning and Software for Education

The 3rd International Scientific Conference “E-Learning and Software for Education” will take place in Bucharest, on April 12-13, 2007. This major scientific event is organised by the Carol I National Defence University. The main topic of ELSE 2007 is E-learning

Read More

Calculatorul şi alfabetizarea

Una dintre cele mai importante achiziţii ale copilului la vârsta şcolară şi preşcolară este achiziţia deprinderilor de citit-scris. În timp ce în limba engleză, de exemplu, oferta de softuri educaţionale destinate special formării acestei deprinderi abundă, pe piaţa românească acestea

Read More

Cât de necesar este computerul în şcoala de astăzi?

Unii cred în progres şi în îmbunătăţirea calităţii vieţii – mai ales a calităţii vieţii copiilor, care sunt, după cum se zice, “adulţii de mâine”. Însă întrebarea este: spre ce evoluăm (dacă evoluăm)? Sau, în altă ordine de idei, cum

Read More

Lansarea programului Intel Teach în România

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Intel Corporation au semnat pe 11 ianuarie un protocol de cooperare pentru lansarea programului Intel® Teach în România, program care are ca obiectiv ridicarea nivelului educaţiei şcolare primare şi secundare prin formarea profesorilor pentru utilizarea

Read More