NEMED – Network of Multigrade Education

Şcolile cu predare simultană reprezintă mai mult decât o realitate a educaţiei primare în multe părti ale Europei, apariţia lor datorându-se mai degrabă necesităţii decât liberei alegeri. Rolul lor este deosebit de important, deoarece permit accesul la educaţie în ariile

Read More

Elearning: repere conceptuale

Conceptul de elearning câştigă treptat teren, pe măsură ce practica şi cercetarea în domeniu ne furnizează noi experienţe de succes şi repere pentru o construcţie teoretico-metodologică adecvată. Dialogul dintre practică şi teorie contribuie în egală măsură la creşterea eficienţei situaţiilor

Read More

Un laptop pentru fiecare elev

Sub deviza “Un laptop pentru cei care au cea mai mare nevoie de el”, fundaţia One Laptop per Child, fondată de către membri ai Facultăţii Media Lab, Institutul pentru Tehnologie din Massachusetts (MIT), încearcă să proiecteze şi să producă un

Read More

Impactul formativ al utilizării AeL în educaţie

Pe parcursul anului 2004, la iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, abordând o problemă de actualitate a învăţământului românesc – utilizarea noilor tehnologii în educaţie – s-a desfăşurat o primă cercetare evaluativă a modului în care unele aspecte din cadrul programul

Read More

Student Voice Romania – un model de utilizare a Internetului pentru educaţie

Un model de utilizare a Internetului în educaţie este proiectul Student Voice Romania, dezvoltat de British Council – proiect care constituie un moment de referinţă pentru practica utilizării TIC în educaţia formală şi nonformală în România. Proiectul oferă un set

Read More

Beneficiile utilizării lecţiilor AeL pentru Şcoala de Arte şi Meserii

Dincolo de formarea deprinderilor generale de operare cu calculatorul, lecţiile multimedia dezvoltate de către SIVECO pentru Şcolile de Arte şi Meserii au o serie de avantaje care vizează asimilarea temeinică a unui corpus teoretic de cunoştinţe, crearea unor mecanisme cognitive

Read More

Elearning.Romania

Proiectul Elearning.Romania îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu,

Read More