Răspunsul sistemului educaţional din Republica Moldova la provocările societăţii informaţionale

Institutul de Politici Publice anunţă un concurs de selectare a experţilor pentru elaborarea studiilor în domeniile Integrarea sistemului educaţional din Republica Moldova în spaţiul european al cunoaşterii şi Răspunsul sistemului educaţional din Republica Moldova la provocările societăţii informaţionale.

Institutul de Politici Publice anunţă un concurs de selectare a experţilor pentru elaborarea studiilor în următoarele domenii:

  • Integrarea sistemului educaţional din Republica Moldova în spaţiul european al cunoaşterii
  • Răspunsul sistemului educaţional din Republica Moldova la provocările societăţii informaţionale
  • Receptivitatea sistemului educaţional din Republica Moldova la nevoile societăţii şi cerinţele pieţii muncii
  • Combaterea corupţiei şi a plăţilor informale în învăţămînt
  • Rolul societăţii civile în reformarea sistemului educaţional

Studiile vor fi elaborate pornind de la rolul sistemului educaţional în asigurarea competitivităţii Republicii Moldova pe arena internaţională, în special, prin îmbunătăţirea capacităţii de inovare şi adaptare a capitalului uman şi sporirea productivităţii muncii.

Persoanele interesate să participe la concurs sînt rugate să trimită CV-ul şi planul eventualului studiu (exact o pagină de formatul A4, font Times New Roman, 12 pt) pe adresa Anatol_Gremalschi@ipp.md.

Persoanele selectate vor fi anunţate prin intermediul poştei electronice. Data limită pentru depunerea dosarelor este 20 septembrie 2007.

Informaţii detaliate despre activităţile Institutului de Politici Publice pot fi gasite pe pagina web www.ipp.md .

Editor [Elearning.ro]

Editor [Elearning.ro]

Elearning.Romania este un program naţional care îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning. Platforma elearning.ro cuprinde materiale, articole, studii, anunţuri şi informaţii actuale în domeniul utilizării noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie.