Moldova eGov Summit 2010

În perioada 18-19 mai 2010, la Chişinău, se va desfăşura reuniunea de nivel înalt Moldova e-Gov Summit 2010, cu genericul Tehnologiile Informaţionale şi Comunicaţiile pentru o mai bună guvernare. Scopul principal al reuniunii este schimbul de experienţă cu cele mai bune practici internaţionale privind implementarea şi aplicarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC) în domeniile e-guvernării, e-educaţiei, e-sănătăţii, precum şi prezentarea proiectelor naţionale de prestare a serviciilor publice prin mijloace electronice (e-servicii), considerate în prezent ca cele mai actuale şi importante probleme pentru edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova.

În cadrul sesiunilor secţiei "ICT4Education / Education4ICT" vor fi prezentate abordări privind procesul de educaţie prin prisma implementării noilor tehnologii TIC, vor fi discutate proiecte şi sisteme de soft educaţional, diverse aspecte ce ţin de surse deschise şi de neutralitate tehnologică în educaţia specialiştilor TIC.

În cadrul sesiunilor secţiei "ICT4Government" vor fi prezentate şi discutate cele mai bune practici, soluţii şi rezultate principale obţinute în unele tari Europene ce ţin de implementarea TIC pentru o mai bună guvernare şi dezvoltarea serviciilor publice, diverse aspecte privind organizarea centrelor de e-guvernare, de asistenţa tehnică externă în dezvoltarea serviciilor electronice.

În cadrul sesiunilor secţiei "ICT4Health" vor fi discutate probleme şi soluţii privind e-Sănătatea, practica de implementare a Concepţiei Sistemului Medical Integrat, aspectele principale de dezvoltare a cadrului legal şi reglementar pentru implementarea serviciilor de e-Sănătate şi telemedicină.

Mai multe informații: http://www.moldovaegovsummit.md/index.php/ro/home

Editor [Elearning.ro]

Editor [Elearning.ro]

Elearning.Romania este un program naţional care îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning. Platforma elearning.ro cuprinde materiale, articole, studii, anunţuri şi informaţii actuale în domeniul utilizării noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie.