Metode de invatamant asistat de calculator

Pentru cei interesaţi de metodele de predare-învăţare asistate de calculator,
prezentăm cuprinsul capitolului 5 din cartea Didactica informaticii…

În cartea Didactica informaticii există un capitol întitulat Metode de învăţământ asistat de calculator. Cuprinsul cărţii poate fi vizualizat la http://dzitac.rdsor.ro/book.htm.
Forma tipărită a cărţii s-a epuizat, dar cei interesaţi pot obţine gratuit varianta electronică de la primul autor, dacă fac o cerere în acest sens la adresa de e-mail de pe pagina web http://dzitac.rdsor.ro.
Conţinutul integral al cărţii poate fi util în special studenţilor de la informatică – pentru studiul disciplinei Didactica informaticii – şi profesorilor de informatică din învăţământul preuniversitar – pentru pregătirea examenelor de perfecţionare şi obţinerea gradelor didactice.

Pentru cei interesaţi de metodele de predare-învăţare asistate de calculator,
prezentăm mai jos cuprinsul capitolului 5 din cartea Didactica informaticii:

CAP. 5. METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ASISTAT DE CALCULATOR ……………………………271
        5. 1 CONCEPTELE DE E-LEARNING, DISTANCE-LEARNING, TELEEDUCATION,
        ONLINE-LEARNING ŞI PROFESOR VIRTUAL …………………………………………271
        5.2. ÎNVĂŢAMÂNTUL MODERN- UN ÎNVĂŢAMÂNT PENTRU ŞI PRIN CALCULATOR …..273
        5.3 CALCULATORUL – ASISTENT INTELIGENT AL PROFESORULUI…………………..276
        5.4 EDUCAŢIA ÎNTR-UN MEDIU VIRTUAL …………………………………………..280
        5.5 ASPECTE TEHNICE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI VIRTUAL…………………………….282
        5.6 STADIILE INFORMATIZĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI …………………………………..284
        5.7 UTILIZAREA CALCULATORULUI CA AUXILIAR IN PREDARE-ÎNVĂŢARE …………..287
        5.8 STUDIUL INDIVIDUAL ASISTAT DE CALCULATOR ……………………………….289
        5.9 PROIECTAREA PRODUSELOR INFORMATICE DE INSTRUIRE……………………..293
        5 10 FORMAREA GÂNDIRII INFORMATICE LA ELEVI …………………………………299
        5.11 UN EXEMPLU DE ALGORITM DE ANALIZĂ A PROBLEMELOR DE MATEMATICĂ …303
        5.12 UN EXEMPLU DE PROGRAM ÎN C PENTRU SCRIEREA ECUAŢIILOR …………….314
                BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ……………………………………………………324