În România se creează o platformă de elearning pentru personalul medical, în cadrul unui proiect pilot la nivel european

În proiectul RENOVA se vor dezvolta materiale în format digital cu scopul de a completa prelegerile şi expunerile de tip academic în cadrul parcursului de formare a asistentelor medicale, pentru promovarea învăţării bazate pe proiecte şi colaborativă, pentru abordarea problemelor reale sub îndrumarea practicienilor cu experienţă, pentru facilitarea schimbului de idei şi de lucru în echipă, pentru susţinerea formării prin reflecţie asupra obiectivelor şi ipotezelor specifice de tip profesional. Studenţii sau persoanele înscrise în programe de formare continuă pot învăţa mai repede şi mai bine din acest tip de experienţe de învăţare şi pot aplica direct cele învăţate în domeniul lor profesional.

Obiectivele proiectului „RENOVA: Transfer de cunoştinţe şi dezvoltarea unui cadru pentru formarea competenţelor manageriale ale personalului de asistenţă medicală” vizează îmbunătăţirea programelor de dezvoltare profesională a personalului medical de îngrijire prin includerea unor competenţe şi calificări în managementul sănătăţii.

Proiectul este coordonat de SIVECO România.

Mai multe informaţii: http://www.projectrenova.eu/

Anunţ lansare: http://www.clubitc.ro/?p=15389

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

 

 

 

 

Add:
Platforme, sisteme si solutii de e-learning

Editor [Elearning.ro]

Editor [Elearning.ro]

Elearning.Romania este un program naţional care îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei în educaţia asistată de calculator, prin oferirea de suport teoretic, prin diseminarea bunelor practici şi a experienţelor locale în elearning, prin informarea continuă cu privire la iniţiativele şi evenimentele semnificative din domeniu, prin promovarea celor mai bune soluţii, sisteme şi servicii pentru elearning. Platforma elearning.ro cuprinde materiale, articole, studii, anunţuri şi informaţii actuale în domeniul utilizării noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie.