Avantajele eTwinning… din perspectivă eLearning

Avantajele eTwinning… din perspectivă eLearning

logo_etw_okPe măsură ce am utilizat și am învățat „prin descoperire” cum se pot adapta aplicațiile web disponibile pe platforma eTwinning la activități concrete de învățare, m-am transformat într-un admirator al valențelor eLearning ale acesteia. În cele ce urmează, doresc să prezint, din punct de vedere personal, câteva argumente care susțin ideea că eTwinning are, din perspectiva noilor tehnologii, tot ceea ce-i trebuie pentru a fi o platformă de învățare completă și eficientă.

Argumentul 1: accesibilitatea

Accesul la platformă este gratuit și nelimitat, motiv pentru care eTwinning și Twinspace sunt perfect accesibile pentru oricine alege să/și creeze un cont de utilizator conectat cu emailul personal. În ceea ce privește protecția informației, trebuie observat că, atât eTwinning, platforma-mamă, cât și TwinSpace, platforma propriu-zisă de dezvoltare a proiectelor, au o parte publică și o alta accesibilă numai pentru membri (după caz, membrii comunității eTwinning sau membrii unui anumit parteneriat). Aceasta înseamnă că este gândit un sistem, foarte necesar, de protecție a informației. Pe de altă parte, administratorii unui proiect pot seta gradul de accesibilitate la toate informațiile de pe pagina proiectului, acordând accesul nemembrilor doar acolo și atât cât este cazul. Există o cotă de accesibilitate pre-setată de administratorii platformei. Spre exemplu, un blog nu poate fi deschis decât de un administrator, un folder nu poate fi creat decât de fondatorii de proiect, etc, dar, este posibilă și chiar necesară extinderea atribuțiilor și competențelor de acțiune pe site pentru persoanele care devin membre în echipa de proiect, prin schimbarea setărilor de securitate și renunțarea la restricțiile inutile. Menținerea unor restricții exagerate pentru membrii echipei de proiect (elevi, profesori colaboratori) blochează orice inițiativă a acestora, fac imposibilă comunicarea și implicarea lor în atingerea obiectivelor pe care și le-au asumat ca parteneri.

Argumentul 2: diversitatea și complexitatea TwinSpace

Platforma efectivă de învățare pe care o activează eTwinning la deschiderea unui proiect se numește TwinSpace. Fiecărui proiect i se alocă, astfel, un spațiu de lucru special care, inițial, este ca o cutie goală. Rămâne la decizia celor doi co-fondatori de proiect selecția aplicațiilor web cu care vor dota spațiul de lucru, organizarea pe domenii de lucru a acestui spațiu, precum și modalitatea de exploatare tehnică și tematică a aplicațiilor.

Dintre aplicațiile disponibile pe TwinSpace, unele vizează cu prioritate managementul de proiect (calendarul de pe pagina principală, dar trebuie luată în considerare și plasarea de aplicații ușor de utilizat de către participanți pe paginile speciale ale profesorilor și elevilor), altele sunt special concepute pentru a facilita comunicarea (blogul de pe pagina principală, ferestrele în care sunt listate ultimele accesări și ultimele acțiuni din secțiunea de activități a proiectului). De asemenea, pot fi recunoscute o categorie de aplicații care facilitează formarea de arhive informaționale (File archive pentru documente în format word, pdf, ppt și Image galery – pentru fotografii, afișe), altele sunt preponderent interactive, facilitează colaborarea directă în tratarea unui subiect comun de către toți participanții (blog, wiki, chat).

Unele aplicații permit postări dinamice, transportul de informații de pe alte platforme web. Astfel de facilități prezintă – în principal – aplicațiile de tip Blog, Web content și Wiki.

Argumentul 3: libertatea de decizie

Administratorii unei pagini de proiect au puteri lărgite. Ei sunt liberi să negocieze și să decidă cum vor organiza spațiul de proiect pentru a optimiza activitățile și pentru a facilita interacțiunea și obținerea rezultatelor. Pagina de activități poate fi dezvoltată în manieră liberă de co-fondatori sau de profesorii acceptați de aceștia ca administratori. Managementul de proiect și managementul instrumentelor TIC depind strict de negocierile dintre parteneri, de soluțiile pe care aceștia le găsesc de comun acord optime în raport cu scopul urmărit. Această putere de decizie pe care ți-o conferă statutul de administrator de proiect îți dă o stare de confort, un sentiment de încredere, încurajează inițiativa, creativitatea, permite partenerilor să aleagă căi neumblate de acțiune și să-și exerseze abilitățile de lideri.

Argumentul 4: sistemele de alertă

Un alt avantaj al platformei îl reprezintă existența sistemelor de alertă. Aplicațiile web sunt specializate pe anumite categorii de informații. Sistemele de alertă pot și reglate în așa fel încât informațiile să fie prioritizate în funcție de urgența și rolul lor în comunicare. Spre exemplu, un mesaj trimis pe pagina de profil a profesorului, prin cutia poștală de pe desktop sau de pe mailboxul TwinSpace crează automat alertă pe adresa de email a utilizatorului, iar – în ultimele două cazuri – mesajul este personalizat, nepublic, ajungând direct la destinatarul fixat. Sisteme de alertă se pot crea pentru fiecare postare în parte, atunci când dorim să primim informații în timp real pe tema respectivă sau, dimpotrivă, putem restricționa alertele, dacă riscăm un bombardament informațional inutil… Informațiile noi de pe Twinspace, ultimele acțiuni sau mesajele nevizualizate primite pe mailbox sunt evidențiate prin culori intense. Altfel spus, comunicarea în timpi reali este facilitată în multe moduri pe platforma despre care facem vorbire.

Argumentul 5: comunitatea profesională

eTwinning este o comunitate profesională extinsă – pe de o parte datorită faptului că acționează la nivel internațional, pe de altă parte pentru că are în cuprindere persoane care acționează în domenii și la nivele educaționale diverse. Astfel, eTwinning te pune în legătură cu mediul profesional european și facilitează selectarea de parteneri de dialog sau parteneri de proiect compatibili. Din această perspectivă, eTwinning te face să te simți aproape de orice colț al Europei, te transformă în mod natural în profesor european. Prin camerele profesorilor, eTwinning permite schimbul de experiență în domenii tematice de interes profesional pentru orice cadru didactic este interesat să se implice în astfel de experiențe.

Argumentul 6: resursele de informare

eTwinning are o importantă arhivă de resurse utile pentru desfășurarea de proiecte, exemple de bune practici, kituri, etc. Totul pare a fi la dispoziția celor care au suficientă curiozitate intelectuală și profesională pentru a căuta…

Argumentul 7: oportunități de formare continuă pentru profesori

Periodic, pe platformă sunt promovate activități de formare continuă – pe suport on-line, pentru care profesorii pot opta. De altfel, platforma în sine este o provocare la formare continuă… ceea ce înveți făcând… devine temelie solidă a autodezvoltării personale și profesionale. Competențele manageriale, cele sociale, competențele de comunicare într-o limbă străină, leadershipul, competențele interculturale, civice… sunt stimulate considerabil la un eTwinner serios.

Argumentul 8: suportul specialiștilor, mentoratul

eTwinning pune la dispoziția debutanților elemente-suport pentru a facilita adaptarea la activitățile platformei. Persoane calificate, experți, mentori, ambasadori, profesori cu experiență pe platformă sunt disponibili să ofere răspunsuri, soluții pentru profesorii care se află la început de drum sau în impas. Aceste persoane-resursă pot fi contactate prin intermediul camerelor profesorilor sau prin mesaje orientate direct către aceștia, prin intermediul opțiunilor de pe Desktop-ul eTwinning.

Argumentul 9: sisteme de motivare și recunoaștere

eTwinning a dezvoltat mai multe instrumente de recompensare a profesorilor activi, a membrilor platformei – elevi sau profesori – care se fac remarcați prin activități educaționale în parteneriat de calitate: certificate prin care se autentifică un parteneriat, certificate naționale și europene de recunoaștere a calității activității de proiect a unui profesor, certificate de calitate pentru elevi, premii la diverse competiții tematice naționale și europene, certificate de formare continuă pentru cei care participă la cursuri on-line, etc.

 

Când părăsești platforma eTwinning pentru alte platforme educaționale…, invariabil îți lipsește ceva, pentru că nici o altă platformă nu-ți pune la dispoziție un set atât de complex de instrumente web… Prea mult expozitiv în defavoarea interactivului, prea multe restricții, prea puțină libertate în administrarea paginilor proprii, un raport dezechilibrat între dinamic și static, limitarea acțiunilor de export/import informațional – iată ceea ce mă împiedică să mă apropii de orice altă platformă de învățare mai mult decât de eTwinning.
rn Revin la susținerea de bază: platforma eTwinning este ideală pentru învățământul preuniversitar pentru că este complex dotată și oferă oportunități extinse de gestionare a spațiilor virtuale – care facilitează, într-un grad mult mai ridicat decât alte platforme web, activitățile de învățare.

Petruta Lostun

Petruta Lostun

Profesor de discipline socio-umane la Colegiul National Calistrat Hogas Piatra-Neamt, activă atât în învățământul liceal, cât și în educația adulților. Vechime: 17 ani. Gradul didactic: I. Cursuri de formare europene, accesate prin programele Comenius și Grundtvig, în domeniile: cetățenie actvă și democrație participativă, utilizarea noilor tehnologii ca suport pentru învățarea prin colaborare, metode activ-participative de învățare și dinamizare a grupurilor, mentorat. Experiența pe platforma eTwinning a fost recompensată cu certificate de calitate, atât la nivel național cât și european.