Posts From Petruta Lostun

Înapoi Acasă
Petruta Lostun

Petruta Lostun

Profesor de discipline socio-umane la Colegiul National Calistrat Hogas Piatra-Neamt, activă atât în învățământul liceal, cât și în educația adulților. Vechime: 17 ani. Gradul didactic: I. Cursuri de formare europene, accesate prin programele Comenius și Grundtvig, în domeniile: cetățenie actvă și democrație participativă, utilizarea noilor tehnologii ca suport pentru învățarea prin colaborare, metode activ-participative de învățare și dinamizare a grupurilor, mentorat. Experiența pe platforma eTwinning a fost recompensată cu certificate de calitate, atât la nivel național cât și european.

Avantajele eTwinning… din perspectivă eLearning

Pe măsură ce am utilizat și am învățat „prin descoperire” cum se pot adapta aplicațiile web disponibile pe platforma eTwinning la activități concrete de învățare, m-am transformat într-un admirator al valențelor eLearning ale acesteia. În cele ce urmează, doresc să

Detalii