Posts From Gladiola Andruseac

Înapoi Acasă
Gladiola Andruseac

Gladiola Andruseac

Adrian Adăscăliţei: Instruire Asistată de Calculator. Didactică Informatică

Cerinţele societăţii actuale, concurenţa acerbă pe piaţa muncii, precum şi integrarea României în Uniunea Europeană impun acordarea unei atenţii deosebite sistemului de învăţământ românesc şi tehnologiilor moderne de predare-învăţare-evaluare. Mediile educaţionale virtuale, educaţia deschisă şi la distanţă, bibliotecile şi clasele

Detalii