Posts From Elena Rotaru

Înapoi Acasă
Elena Rotaru

Elena Rotaru

Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă” Iaşi, prin misiunea şi valorile pe care le promovează, adoptă “politica uşilor deschise” pentru o mai bună relaţionare şi comunicare între partenerii educaţionali. Oferă servicii educaţionale la standarde calitative care să conducă la dezvoltarea personalităţii sub toate aspectele şi la inserţia corectă pe piaţa muncii, prin câteva principii de bază: formarea de competenţe intelectuale şi abilităţi sociale, creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin formarea resurselor umane, o mai bună comunicare între şcoală-elevi-părinţi-comunitate, prin cultivarea valorilor neamului românesc din perspectiva interculturalităţii europene.

Instrumente moderne (site-urile wiki) de documentare şi de susţinere şi evaluare a achiziţiilor elevilor

Integrarea noilor tehnologii în instruire determină schimbarea metodelor şi tehnicilor de lucru la clasă. Folosirea Internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor virtuale, a comunicării on-line, are implicaţii pe care societatea în care trăim le solicită: stimulează şi dezvoltă potenţialul cognitiv

Detalii