Posts From Catalin Martin

Înapoi Acasă
Catalin Martin

Catalin Martin

IREA este o organizaţie nonprofit, un institut de cercetare pe lângă Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara şi a fost înfiinţat în martie 2000. Scopul acestuia este de a asigura suport ştiinţific şi metodologic tuturor instituţilor de educaţie a adulţilor din România, precum şi de a face legătura între mediul academic şi activităţile practicienilor din sectorul educaţiei adulţilor. IREA are realizari importante în numeroase domenii de cercetare, cum sunt: profesionalizarea formatorilor pentru adulţi, impactul noilor media şi a comunităţilor sociale virtuale asupra adulţilor, evaluarea şi validarea competenţelor profesionale, învăţarea intergeneraţională şi îmbătrânirea activă, învăţarea la locul de muncă şi dobândirea competenţelor de bază, incluziunea socială şi cetăţenia activă prin educaţie, etc. Mai multe detalii puteţi găsi pe www.irea.uvt.ro

Educaţie antreprenorială prin eMentorat

Institutul Roman de Educatie a Adultilor (coord.), impreuna cu Universitatea din Bucuresti – Facultatea de Administratie si Afaceri, Centro Studi Cultura Sviluppo (Italia), Asociatia Documenta (Spania), Universitatea din Letonia (Letonia) si Bit Media (Austria), deruleaza in perioada 2010-2012 proiectul educational

Detalii