Posts From Antonela Caprar

Înapoi Acasă
Antonela Caprar

Antonela Caprar

Absolventǎ a Colegiului Național “Ioan Slavici”-profil pedagogic, Satu Mare, promoția 2000, a Facultǎții de Psihologie şi Ştiințe ale Educației-specializarea psihologie, promoția 2010, ȋn cadrul Universitǎții de Vest “Vasile Goldiş”, Arad. Ȋn 2012 a absolvit, ȋn cadrul aceleaşi facultǎți, masterul cu specializarea Formarea, evaluarea şi consilierea psihologicǎ a personalului. Are o experiențǎ de 13 ani la catedrǎ şi gradul didactic 1. Momentan, profesează ca profesor ȋnv. primar la Liceul Teologic Penticostal din Baia Mare. Îi place sǎ cunoască lucruri noi, sǎ se implice ȋn diverse proiecte, dar şi sǎ se perfecționeze prin diferite cursuri de formare.

Dezvoltarea inteligenței emoționale, a creativității şi a gândirii independente prin intermediul proiectelor eTwinning

Şcoala trebuie sǎ aibǎ ȋn vedere, pe lȃngǎ transmiterea de informații, şi dezvoltarea creativitǎții, inteligenței emoționale şi a gȃndirii proprii. Activitǎțile desfǎşurate ȋn cadrul proiectelor eTwinning sunt de un real folos ȋn acest sens. Elevii se implicǎ cu drag, cu

Detalii