Posts From Avramescu Ana Nicoleta

Înapoi Acasă
Avramescu Ana Nicoleta

Avramescu Ana Nicoleta

- profesor titular de matematică la Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara (1990-prezent) cu gradul didactic I din 2001, cu specializări postuniversitare în informatică şi management educaţional şi specializări CNFPA pentru formator, mentor, manager proiect, metodist, dezvoltator de e-learning; - manager al Reţelei EDU Moodle România (octombrie 2013-prezent); - formator pentru „Dezvoltator de e-learning”, „MOODLE” şi „WIRIS” şi formator al Casei Corpului Didactic Hunedoara-Deva pe domeniile „TIC”, „Managementul clasei de elevi”, „Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar” şi „Dezvoltator de e-learning pe platforma MOODLE - creator de cursuri în Moodle” (curs aflat în oferta CCD pentru anul şcolar 2013-2014); - metodist pentru disciplina matematică al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara (2000-prezent); - profesor cu statut de Mentor; - membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional; - expert pe termen scurt în programul POS-DRU „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale” (2011-2012); - redactor şef al revistei ARTA DIDACTICĂ (2010-prezent), PREPARANDIA (ianuarie 2014-prezent); - participare la numeroase cursuri de formare (peste 1600 de ore de formare); - autor de articole şi cărţi de specialitate şi metodice; - participare la conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; - premii de excelenţă, premii şi distincţii obţinute pentru soft educaţional, revistă didactică, proiecte educaţionale, activităţi şcolare şi extraşcolare.

Organizarea concursurilor școlare pe platforma Moodle

Platforma Moodle este o platformă de e-learning foarte cunoscută şi utilizată pe scară largă, mai ales în mediul universitar. Această platformă se poate utiliza cu succes şi la organizarea şi desfăşurarea unor concursuri şcolare în învăţământul preuniversitar. Platforma beneficiază de

Detalii

Moodle Moot România 2014

În perioada 18-23 august 2014 va avea loc la Cluj-Napoca MOODLE MOOT ROMÂNIA 2014, evenimentul care reuneşte utilizatorii de Moodle, dezvoltatorii şi administratorii de platforme Moodle din România. MOODLE MOOT ROMÂNIA 2014 este organizat ca o conferinţă naţională sub forma

Detalii

Platforma educaţională Moodle, un succes în e-learning

Profesor Ana Nicoleta Avramescu Reţeaua EDU Moodle România şi Colegiul Tehnic „Matei Corvin” Hunedoara Evoluţia exponenţială în domeniul informatic din ultimul deceniu a determinat apariţia şi dezvoltarea a numeroase instrumente IT utile procesului didactic şi implicit, dezvoltarea mai multor platforme

Detalii