Apariţii editoriale din perioada 1994-2006

Prezentăm o listă de monografii apărute în România în perioada 1994-2006, relevante pentru domeniile elearning şi instruire asistată de calculator. Orice nouă apariţie va avea o recenzie pe situl elearning.ro.

 • Achimaş-Cădariu, Andrei. Ghid practic pentru educaţie la distanţă. Bucureşti: Alternative, 1998.
 • Istrate, Olimpius. Educaţia la distanţă. Proiectarea materialelor. Botoşani: Agata, 2000.
 • Popescu, Vlad. Multimedia. Bucureşti: Tehnică, 2000.
 • Consorţiul REREAL. Învăţarea deschisă şi flexibilă. Bucureşti, 2001.
 • Jalobeanu, Mihai. WWW în învăţământ. Instruirea prin Internet. Cum publicăm şi cum cautăm pe Web? Cluj: Editura Casei Corpului Didactic, 2001.
 • Maliţa, Mihaela; Stelian Mătase; Adrian Popa. e-Şcoala. Bucureşti: Tehnică, 2001.
 • Gliga, Lucia; Eugen Noveanu. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei. Ghid pentru formatori şi cadre didactice. Bucureşti: MEdC, 2002.
 • Nicolin, Cătălina. Tutoriat on-line. Bucureşti: Editura ASE, 2002.
 • Roşca, Ion Gh. et alii. Informatica instruirii. Bucureşti: Economică, 2002.
 • Dima, Iulian. Jocurile digitale în educaţie. Botoşani: Agata, 2003.
 • Jigău, Mihai (coord.); Petre Botnariuc et alii. Tehnologiile informatice şi de comunicare în consilierea carierei. Bucureşti: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2003.
 • Moeglin, Pierre (coord.) Industriile educaţiei şi noile media. Iaşi: Polirom, 2003.
 • Sava, Simona. Teorie şi practică în educaţia la distanţă. Bucureşti: Didactică şi Pedagogică, 2003.
 • Tîrziman, Elena. Informaţia şi formarea universitară. Bucureşti: Tehnică, 2003.
 • Holotescu, Carmen. Ghid eLearning. Timişoara: Solness, 2004.
 • Brut, Mihaela. Instrumente pentru E-Learning. Ghidul informatic al profesorului modern. Iaşi: Polirom, 2005.
 • Mitrofan, Iolanda; Augustina Ene. Ne jucăm învăţând… învăţăm jucându-ne! Dezvoltare personală asistată de calculator în grup experienţial. Bucureşti: Sper, 2005.
 • Stroe, Antoaneta Daniela. Standarde şi sisteme de elearning. Bacău: Edusoft, 2005.
 • Cucoş, Constantin. Informatizarea în educaţie: aspecte ale virtualizării formării. Iaşi: Polirom, 2006.

Listei i se mai pot adăuga:

 • numărul tematic „Informatizarea învăţământului” (1-2/1994) al Revistei de Pedagogie, publicată de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • articole în domeniul elearning, apărute în alte reviste educaţionale
 • capitolele de instruire asistată de calculator cuprinse în manualele de pedagogie publicate de către Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic din universităţi
 • publicaţii care cuprind prezentările din cadrul unor conferinţe de elearning şi instruire asistată de calculator (de ex.: Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual – CNIV 2006, apărută la Editura Universităţii din Bucureşti în 2006)
Olimpius Istrate

Olimpius Istrate

Olimpius Istrate este lector la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul de Formare a Profesorilor, susținând cursuri şi seminarii de Pedagogie, Instruire Asistată de Calculator, Medii virtuale de instruire.