Archive

Înapoi Acasă

Calculatorul şi teoria inteligenţelor multiple

Teoria inteligenţelor multiple oferă fundament teoretic pentru aplicarea unui învăţământ diferenţiat, particularizat la stilurile de învăţare ale elevului. Potrivit teoriei inteligenţelor multiple, fiecare persoană are un tip de inteligenţă dominantă, care-i formează stilul de învăţare. Pentru dezvoltarea echilibrată a personalităţii

Detalii

FP7 – oportunitate de finanţare pentru proiecte europene de elearning

Programul Cadru 7 este un instrument al Uniunii Europene pentru finanţarea cercetării şi dezvoltării tehnologice în spaţiul european. Data limită pentru depunerea de proiecte în cadrul componentei Digital Libraries and Content este 8 mai.

Detalii

Primul Open Source de training corporativ din Romania

Proiectul Corporate Training Romania este o noutate pentru piaţa de training românească. Este primul open source de training corporativ din România. Îşi propune să genereze informaţie de calitate şi gratuită cititorilor săi. Este oare acest lucru fezabil într-o piaţă în

Detalii

Site-ul unui proiect al MCTI de 70 milioane de euro

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei derulează, începând cu 2006, proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere, având un buget împrumutat de Guvernul României de la Banca Mondială de 70 de milioane de euro. Proiectul îşi propune, printre altele, creşterea calităţii procesului educaţional

Detalii

Cât mai avem de recuperat?

La o analiză sumară a domeniului elearning în România, observăm că reformele sunt ţinute în loc de întârzierile datorate incompetenţei şi imposturii persoanelor care ar trebui să-şi asume progresul şi schimbarea în educaţie. Strategia nu există, legislaţia este deficitară, atitudinea

Detalii

SIVECO Romania a premiat olimpicii în informatică ai anului 2007

Câştigatorii din acest an ai celei de-a şaptea ediţii a Olimpiadei Naţionale de Informatică se anunţă concurenţi extrem de puternici la viitoarele competiţii informatice internaţionale…

Detalii

The Language Menu, resurse online pentru învăţarea limbilor străine

The Language Menu este un proiect educaţional care oferă profesorilor şi elevilor resurse interactive pentru învăţarea limbilor străine în peste 33 de limbi. În prezent pe site sunt 17 aplicaţii cu ajutorul cărora profesorii pot crea material pentru clasă, 7

Detalii

Concursul de informatică „Urmaşii lui Mosil” şi-a desemnat câştigătorii

Anul acesta, competiţia „Urmaşii lui Moisil” a reunit elevi din 18 judeţe din România precum şi din Republica Moldova.

Detalii

Cursuri online pentru profesori oferite în cadrul unui nou parteneriat: Fischer Educational – Thomson ELT

Thomson ELT pune la dispoziţia profesorilor de limba engleză platforma de cursuri de formare online ELT Advantage.

Detalii