Archive

Înapoi Acasă

Cătălina Nicolin: Ghid de tutoriat on-line

Contextual actual, caracterizat prin dinamica pieţei muncii, reclamă perfecţionarea continuă a tuturor categoriilor profesionale şi, cu deosebire, a cadrelor didactice. Apărută în 2002, la Editura ASE, lucrarea „Ghid de tutoriat on-line” se adresează profesorilor şi studenţilor şi are ca scop

Detalii

Apariţii editoriale din perioada 1994-2006

Prezentăm o listă de monografii apărute în România în perioada 1994-2006, relevante pentru domeniile elearning şi instruire asistată de calculator. Orice nouă apariţie va avea o recenzie pe situl elearning.ro.

Detalii

Mihaela Maliţa et alii: e-Şcoala

Publicată în 2001, cartea abordează o temă de actualitate a ultimilor ani: informatizarea şcolii. Autorii încearcă o incursiune în domeniu prin recurs la descrierea (efectelor) unor aspecte la intersecţia dintre sistemul de învăţământ şi tehnologia informaţiei. Chiar dacă unele capitole

Detalii

Take Part Too – a democracy simulation game

Proiectul Take Part Too se adresează elevilor de liceu din Danemarca, România şi Marea Britanie, constituind un exerciţiu de participare şi cetăţenie activă util în contextul european actual în continuă schimbare. Colaborarea între liceele participante în proiect se realizează pe

Detalii

Soft educaţional pentru CAD

Începând cu acest an şcolar, în cadrul curriculumului pentru liceu se va studia disciplina C.A.D. – Computer Aided Design sau proiectare asistată de calculator. Lecţiile video pe care le propunem facilitează procesul de instruire din cadrul acestei discipline, contribuie la

Detalii

TIC în sectorul mass-media – o provocare pentru formarea profesioniştilor

Tehnologia digitală, introdusă în ultimii ani în toate mediile de informare, a avut un impact enorm asupra calităţii produselor şi asupra muncii profesioniştilor din mass-media. Digitalizarea nu a adus doar o schimbare în procesul de lucru, ci a deschis noi

Detalii