Învățarea mixtă și rezultatele acesteia

Învățarea mixtă (en. blended learning) implică îmbinarea predării într-o sală de clasă cu soluțiile de tip eLearning. În funcție de tema cursului, această abordare poate lua diverse forme, iar raportul dintre cele două mijloace de transmitere a informațiilor poate fi

Detalii

Spațiu Sponsorizat

“Emiral -------- Ofertă de preţuri – soluţii de elearning personalizate -------- -------- --------